Opac-Dmd And Related Information 
DDC 680.597
Tác giả CN Vũ, Từ Trang
Nhan đề Nghề cổ nước việt từ truyền thống đến hiện đại : Nghiên cứu văn hóa / Vũ Từ Trang
Thông tin xuất bản Phụ nữ việt nam, 2019
Mô tả vật lý 700 tr. : Henri Oger ; 15x21 cm.
Từ khóa tự do Nghề cổ
Từ khóa tự do Nước việt
Môn học Khoa học ứng dụng
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Nam Định(4): 000001812-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00114649
0025
0040F3F46FE-325A-4E5E-9B66-6B158C41DEF0
005202008011107
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045670354
039|a20200801110739|btvdien|y20200506175012|zptthu87
041 |avie
044 |avm
082 |a680.597|bV97T
100 |aVũ, Từ Trang
245 |aNghề cổ nước việt từ truyền thống đến hiện đại : |bNghiên cứu văn hóa / |cVũ Từ Trang
260 |bPhụ nữ việt nam, |c2019
300 |a700 tr. : |bHenri Oger ; |c15x21 cm.
653 |aNghề cổ
653 |aNước việt
690|aKhoa học ứng dụng
691|aSản xuất sản phẩm cho sử dụng cụ thể
852|aUNETI2|bKho Mở - Nam Định|j(4): 000001812-5
890|a4
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000001812 Kho Mở - Nam Định 680.597 V97T Sách tham khảo 1
2 000001813 Kho Mở - Nam Định 680.597 V97T Sách tham khảo 2
3 000001814 Kho Mở - Nam Định 680.597 V97T Sách tham khảo 3
4 000001815 Kho Mở - Nam Định 680.597 V97T Sách tham khảo 4