DDC 306.4
Nhan đề Bài giảng văn hóa kinh doanh / Dương Thị Liễu…[và những người khác]
Thông tin xuất bản Hà Nội : Kinh tế quốc dân, 2008
Mô tả vật lý 435 tr. ; 24 cm
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐHKTQD
Tóm tắt Trình bày những kiến thức tổng quan về văn hóa kinh doanh;Các triết lý kinh doanh;Đạo đức kinh doanh;Phân tích vai trò, tác động của văn hóa kinh doanh trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Văn hóa
Từ khóa tự do Kinh doanh
Khoa Khoa học xã hội
Ngành Khoa học xã hội
Tác giả(bs) CN Đỗ, Minh Cương
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Ánh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Hoàng Hà
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Ngà
Tác giả(bs) CN Phạm, Hương Thảo
Tác giả(bs) CN Trần, Thị Nam Thắng
Tác giả(bs) CN Đỗ Hoài Linh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thị Quỳnh Giang
Tác giả(bs) CN Dương, Thị Liễu
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(5): 000002959-61, 000003297-8
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000012057-8
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(10): 000004244-5, 000005180-7
00000000nam a2200000 a 4500
00114728
0021
00473C789B4-E14A-4A8A-B105-E15877B9E734
005202008110926
008 2008 vm| vie
0091 0
020|c69000
039|a20200811092643|btvdien|c20200810105329|dpdchien|y20200804140823|zpdchien
082|a306.4|bB149G
245|aBài giảng văn hóa kinh doanh / |cDương Thị Liễu…[và những người khác]
260|aHà Nội : |bKinh tế quốc dân, |c2008
300|a435 tr. ; |c24 cm
500|aĐTTS ghi: Trường ĐHKTQD
520|aTrình bày những kiến thức tổng quan về văn hóa kinh doanh;Các triết lý kinh doanh;Đạo đức kinh doanh;Phân tích vai trò, tác động của văn hóa kinh doanh trong mọi hoạt động của doanh nghiệp.
653|aDoanh nghiệp
653|aVăn hóa
653|aKinh doanh
690|aKhoa học xã hội
691|aKhoa học xã hội
700|aĐỗ, Minh Cương
700|aNguyễn, Hoàng Ánh
700|aNguyễn, Hoàng Hà
700|aNguyễn, Thu Ngà
700|aPhạm, Hương Thảo
700|aTrần, Thị Nam Thắng
700|aĐỗ Hoài Linh
700|aNguyễn, Thị Quỳnh Giang
700|aDương, Thị Liễu
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(5): 000002959-61, 000003297-8
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000012057-8
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(10): 000004244-5, 000005180-7
890|a17|b7|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000003297 Kho Mở - Minh Khai 306.4 B149G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
2 000003298 Kho Mở - Minh Khai 306.4 B149G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
3 000004245 Kho Mở - Nam Định 306.4 B149G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
4 000004244 Kho Mở - Nam Định 306.4 B149G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7
5 000005180 Kho Mở - Nam Định 306.4 B149G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 8
6 000005181 Kho Mở - Nam Định 306.4 B149G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 9
7 000005182 Kho Mở - Nam Định 306.4 B149G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 10
8 000005183 Kho Mở - Nam Định 306.4 B149G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 11
9 000005184 Kho Mở - Nam Định 306.4 B149G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 12
10 000005185 Kho Mở - Nam Định 306.4 B149G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 13