DDC 428
Nhan đề Tomato Toeic / Compact Part 3 & 4 Lee Hye Jeong,...[et al.] :
Thông tin xuất bản HCM : Tổng hợp TP HCM, 2009
Mô tả vật lý 225 p. ; 27 cm
Từ khóa tự do Toeic
Từ khóa tự do Tiếng Anh
Từ khóa tự do Luyện thi
Khoa Ngoại ngữ
Ngành Ngôn ngữ Anh
Tác giả(bs) CN Lê, Huy Lâm
Tác giả(bs) CN Park, Juhui
Tác giả(bs) CN Miyeong, Lee
Tác giả(bs) CN Amen IV, Henry
Tác giả(bs) CN Boswell, John
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(2): 000003751, 000003760
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(9): 000013206-14
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000010160
00000000nam a2200000 a 4500
00119065
0026
004D4C8F509-2D51-4E21-AA80-1028A0308C43
005202009171735
008200808s2009 enk eng
0091 0
020|c106000
039|a20200917173553|bbtthang|c20200808103428|dpdchien|y20200804232208|zpdchien
082|a428|bT591T
245|aTomato Toeic / |cLee Hye Jeong,...[et al.] : |bCompact Part 3 & 4
260|aHCM : |bTổng hợp TP HCM, |c2009
300|a225 p. ; |c27 cm
653|aToeic
653|aTiếng Anh
653|aLuyện thi
690|aNgoại ngữ
691|aNgôn ngữ Anh
700|aLê, Huy Lâm|eChuyển ngữ
700|aPark, Juhui
700|aMiyeong, Lee
700|aAmen IV, Henry
700|aBoswell, John
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(2): 000003751, 000003760
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(9): 000013206-14
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000010160
890|a12|b6|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000013206 Kho Mở - Lĩnh Nam 428 T591T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
2 000013207 Kho Mở - Lĩnh Nam 428 T591T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
3 000013208 Kho Mở - Lĩnh Nam 428 T591T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 6
4 000013209 Kho Mở - Lĩnh Nam 428 T591T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 7
5 000013210 Kho Mở - Lĩnh Nam 428 T591T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 8
6 000013211 Kho Mở - Lĩnh Nam 428 T591T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 9 Hạn trả:26-01-2021
7 000013212 Kho Mở - Lĩnh Nam 428 T591T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 10
8 000013213 Kho Mở - Lĩnh Nam 428 T591T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 11
9 000013214 Kho Mở - Lĩnh Nam 428 T591T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 12 Hạn trả:27-01-2021
10 000003751 Kho Mở - Minh Khai 428 T591T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2