DDC 621.381
Tác giả CN Bùi, Văn Hậu
Nhan đề Tài liệu học tập Vi xử lý và vi điều khiển / Bùi Văn Hậu, Giáp Văn Dương
Thông tin xuất bản [K.đ] : [K.nh.x.b], 2020
Mô tả vật lý 176 tr.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
Khoa Điện tử
Ngành Công nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
Tác giả(bs) CN Giáp, Văn Dương
00000000nam a2200000 a 4500
00124272
0022
004D6BC2D18-23C6-482E-A16D-2BEEE80AF161
005202010131123
008 2020 vm| vie
0091 0
039|a20201013112343|bbtthang|y20201012162439|zpdchien
082|a621.381
100|aBùi, Văn Hậu
245|aTài liệu học tập Vi xử lý và vi điều khiển / |cBùi Văn Hậu, Giáp Văn Dương
260|a[K.đ] : |b[K.nh.x.b], |c2020
300|a176 tr.
500|aĐTTS ghi: Trường ĐH Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp
690|aĐiện tử
691|aCông nghệ kỹ thuật điện tử, viễn thông
700|aGiáp, Văn Dương
890|a0|b0|c1|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào