DDC 658.85
Tác giả CN Rackham, Neil
Nhan đề Tăng tốc bán hàng bằng SPIN / Neil Rackham; Nguyễn Quỳnh Lan
Nhan đề khác SPIN selling
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Lao động xã hội; Alphabooks, 2020
Mô tả vật lý 325 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Đưa ra mô hình chuỗi câu hỏi SPIN về mưu lược và nghệ thuật bán hàng; sự khác nhau lớn giữa bán hàng quy mô lớn và quy mô nhỏ; cung cấp một bộ kỹ thuật đơn giản mà thực tiễn đã và đang được thử nghiệm tại các công ty hàng đầu và tăng hiệu quả bán hàng rõ rệt
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Nghệ thuật bán hàng
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Quỳnh Lan
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025384
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025734-6
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000022938
00000000nam#a2200000ui#4500
00125004
0025
0044DE196A5-2DF6-40E0-9ACE-909896771D8E
005202101131012
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c119000
039|a20210113101245|bbtthang|y20210112162033|zbtthang
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.85|bR1157N
100 |aRackham, Neil
245 |aTăng tốc bán hàng bằng SPIN / |cNeil Rackham; Nguyễn Quỳnh Lan
246 |aSPIN selling
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aH. : |bLao động xã hội; Alphabooks, |c2020
300 |a325 tr. ; |c21 cm.
520 |aĐưa ra mô hình chuỗi câu hỏi SPIN về mưu lược và nghệ thuật bán hàng; sự khác nhau lớn giữa bán hàng quy mô lớn và quy mô nhỏ; cung cấp một bộ kỹ thuật đơn giản mà thực tiễn đã và đang được thử nghiệm tại các công ty hàng đầu và tăng hiệu quả bán hàng rõ rệt
653 |aBí quyết thành công
653 |aNghệ thuật bán hàng
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aNguyễn, Quỳnh Lan|eDịch
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025384
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025734-6
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000022938
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025734 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.85 R1157N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025735 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.85 R1157N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025736 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.85 R1157N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000022938 Kho Mở - Nam Định 658.85 R1157N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
5 000025384 Kho Mở - Minh Khai 658.85 R1157N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1