DDC 302.2
Tác giả CN Lowndes, Leil
Nhan đề Nghệ thuật giao tiếp để thành công : =How to talk to anyone: 92 little tricks for big success in relationships: 92 thủ thuật giúp bạn trở thành bậc thầy trong giao tiếp / Leil Lowndes; Trương Quang Huy dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 13
Thông tin xuất bản H. : Lao động; Alphabooks, 2020
Mô tả vật lý 359 tr. ; 23 cm.
Tóm tắt Giới thiệu những thủ thuật, kiến thức, kỹ năng trong nghệ thuật giao tiếp để đạt tới thành công: Cách tạo sự cuốn hút không lời, nghệ thuật bắt chuyện, tạo sự tương đồng, phát huy sức mạnh của lời nói...
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Nghệ thuật giao tiếp
Khoa Khoa học xã hội
Ngành Khoa học xã hội
Tác giả(bs) CN Trương, Quang Huy
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025385
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025815-7
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000022974
00000000nam#a2200000ui#4500
00125006
0025
004D1441EFE-AB56-45F1-A881-D9DFD995DF25
005202101181502
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c169000
039|a20210118150212|bthyen|c20210113101258|dbtthang|y20210112162901|zbtthang
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a302.2|bL954L
100 |aLowndes, Leil
245 |aNghệ thuật giao tiếp để thành công : |b=How to talk to anyone: 92 little tricks for big success in relationships: 92 thủ thuật giúp bạn trở thành bậc thầy trong giao tiếp / |cLeil Lowndes; Trương Quang Huy dịch
250 |aTái bản lần thứ 13
260 |aH. : |bLao động; Alphabooks, |c2020
300 |a359 tr. ; |c23 cm.
520 |aGiới thiệu những thủ thuật, kiến thức, kỹ năng trong nghệ thuật giao tiếp để đạt tới thành công: Cách tạo sự cuốn hút không lời, nghệ thuật bắt chuyện, tạo sự tương đồng, phát huy sức mạnh của lời nói...
653 |aBí quyết thành công
653 |aNghệ thuật giao tiếp
690 |aKhoa học xã hội
691 |aKhoa học xã hội
700 |aTrương, Quang Huy|eDịch
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025385
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025815-7
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000022974
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025815 Kho Mở - Lĩnh Nam 302.2 L954L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025816 Kho Mở - Lĩnh Nam 302.2 L954L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025817 Kho Mở - Lĩnh Nam 302.2 L954L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000022974 Kho Mở - Nam Định 302.2 L954L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
5 000025385 Kho Mở - Minh Khai 302.2 L954L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1