DDC 658.409
Tác giả CN Woolfe, Lorin
Nhan đề Kinh thánh về nghệ thuật lãnh đạo : Bài học về nghệ thuật lãnh đạo cho các nhà quản lý thời nay từ những huyền thoại trong kinh thánh / Lorin Woolfe; Mai Hải Hà, Nguyễn Huy Hoàng
Nhan đề khác The Bible Leadership
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Lao động xã hội, 2018
Mô tả vật lý 415 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Bài học về nghệ thuật lãnh đạo cho các nhà quản lý thời nay trong lĩnh vực kinh doanh từ những huyền thoại trong kinh thánh. Những luận bàn của Lorin Wolfe về các vấn đề thiết yếu trong nghệ thuật lãnh đạo như tính chính trực và lương thiện, lòng nhân ái, và lòng tốt, tính khiêm nhường...
Từ khóa tự do Kinh thánh
Từ khóa tự do Người quản lý
Từ khóa tự do Nghệ thuật lãnh đạo
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Huy Hoàng
Tác giả(bs) CN Mai, Hải Hà
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025299
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025479-81
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000022893
00000000nam#a2200000ui#4500
00125008
0025
0045A2B3F56-BDEA-4803-BDBB-6C569F953A6E
005202101131519
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c149000
039|a20210113151942|btvdien|c20210113093725|dthyen|y20210112163742|zthyen
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.409|bW884L
100 |aWoolfe, Lorin
245 |aKinh thánh về nghệ thuật lãnh đạo : |b Bài học về nghệ thuật lãnh đạo cho các nhà quản lý thời nay từ những huyền thoại trong kinh thánh / |cLorin Woolfe; Mai Hải Hà, Nguyễn Huy Hoàng
246 |aThe Bible Leadership
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aH. : |bLao động xã hội, |c2018
300 |a415 tr. ; |c21 cm.
520 |aBài học về nghệ thuật lãnh đạo cho các nhà quản lý thời nay trong lĩnh vực kinh doanh từ những huyền thoại trong kinh thánh. Những luận bàn của Lorin Wolfe về các vấn đề thiết yếu trong nghệ thuật lãnh đạo như tính chính trực và lương thiện, lòng nhân ái, và lòng tốt, tính khiêm nhường...
653 |aKinh thánh
653 |aNgười quản lý
653 |aNghệ thuật lãnh đạo
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aNguyễn, Huy Hoàng|eDịch
700 |aMai, Hải Hà|eDịch
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025299
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025479-81
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000022893
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025479 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.409 W884L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025480 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.409 W884L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025481 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.409 W884L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025299 Kho Mở - Minh Khai 658.409 W884L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000022893 Kho Mở - Nam Định 658.409 W884L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2