DDC 658.452
Tác giả CN Simon, Carmen
Nhan đề Cách tạo nội dung thao túng người dùng / Carmen Simon; Minh Nguyệt, Thuỳ Dương
Nhan đề khác Impossible to ignore
Thông tin xuất bản H. : Lao động xã hội; Alphabooks, 2019
Mô tả vật lý 330 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Giới thiệu cách tiếp cận mới trong việc tạo ra những nội dung ấn tượng, tác động đến hành vi lựa chọn và ra quyết định của người nghe, bao gồm 15 yếu tố: ngữ cảnh, tín hiệu, sự khác biệt, cảm xúc, sự thật, sự quen thuộc, động lực, sự mới mẻ, lượng thông tin, mức độ liên quan, sự lặp lại, nội dung tự tạo, cường độ cảm quan, các khía cạnh xã hội và sự bất ngờ
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Thuyết trình
Từ khóa tự do Kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Minh, Nguyệt
Tác giả(bs) CN Thuỳ, Dương
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025381
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025569-71
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024994
00000000nam#a2200000ui#4500
00125010
0025
004A014016B-D56C-40BA-BEC4-8AE75262F897
005202101131003
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c149000
039|a20210113100336|bbtthang|y20210113082407|zbtthang
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.452|bSi531C
100 |aSimon, Carmen
245 |aCách tạo nội dung thao túng người dùng / |cCarmen Simon; Minh Nguyệt, Thuỳ Dương
246 |aImpossible to ignore
260 |aH. : |bLao động xã hội; Alphabooks, |c2019
300 |a330 tr. ; |c24 cm.
520 |aGiới thiệu cách tiếp cận mới trong việc tạo ra những nội dung ấn tượng, tác động đến hành vi lựa chọn và ra quyết định của người nghe, bao gồm 15 yếu tố: ngữ cảnh, tín hiệu, sự khác biệt, cảm xúc, sự thật, sự quen thuộc, động lực, sự mới mẻ, lượng thông tin, mức độ liên quan, sự lặp lại, nội dung tự tạo, cường độ cảm quan, các khía cạnh xã hội và sự bất ngờ
653 |aDoanh nghiệp
653 |aThuyết trình
653 |aKinh doanh
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aMinh, Nguyệt|eDịch
700 |aThuỳ, Dương|eDịch
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025381
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025569-71
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024994
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025569 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.452 Si531C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025570 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.452 Si531C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025571 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.452 Si531C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025381 Kho Mở - Minh Khai 658.452 Si531C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000024994 Kho Mở - Nam Định 658.452 Si531C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2