DDC 370.152
Tác giả CN
Nhan đề Bí quyết học đâu nhớ đó : Phương pháp ghi nhớ khôn ngoan = The science of successful learning / Peter C. Brown,...[và những người khác]
Nhan đề khác Make it stick
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2020
Mô tả vật lý 443 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Quyển sách này sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Nó sẽ giúp bạn học hành tấn tới, học đâu nhớ đó hay xuất sắc vượt qua các kỳ thi, nhưng lợi ích thật sự từ quyển sách vượt xa hơn thế nhiều - một khi vận dụng tốt các phương pháp trong sách này, bạn sẽ khai thác triệt để tiềm năng của bộ não mình.Rèn luyện trí nhớ đồng nghĩa với việc tổ chức lại cách thức tư duy, phát triển sự sáng tạo, mài dũa các kỹ năng học tập - đồng thời nâng cao dần những chuẩn mực cuộc sống và những đỉnh cao bạn có thể chinh phục. Bởi thế, luyện trí não không chỉ đơn thuần là cách để học tốt hơn mà còn là bước khởi đầu cho một cuộc đời mới.
Từ khóa tự do Học tập
Từ khóa tự do Bí quyết
Khoa Khoa học xã hội
Ngành Giáo dục
Tác giả(bs) CN Thanh, Huyền
Tác giả(bs) CN Brown, Peter C.
Tác giả(bs) CN McDaniel, Mark A.
Tác giả(bs) CN Roediger III, Henry L.
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025447
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025581-3
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024962
00000000nam#a2200000ui#4500
00125011
0025
00476F80D5F-2E53-4B20-91D8-EA83B91E3F14
005202101131412
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c159000
039|a20210113140953|bpdchien|y20210113082803|zpdchien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a370.152|bB4701Q
100 |eChủ biên
245 |aBí quyết học đâu nhớ đó : |bPhương pháp ghi nhớ khôn ngoan = The science of successful learning / |cPeter C. Brown,...[và những người khác]
246 |aMake it stick
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aH. : |bLao động, |c2020
300 |a443 tr. ; |c21 cm.
520 |aQuyển sách này sẽ thay đổi cuộc đời bạn. Nó sẽ giúp bạn học hành tấn tới, học đâu nhớ đó hay xuất sắc vượt qua các kỳ thi, nhưng lợi ích thật sự từ quyển sách vượt xa hơn thế nhiều - một khi vận dụng tốt các phương pháp trong sách này, bạn sẽ khai thác triệt để tiềm năng của bộ não mình.Rèn luyện trí nhớ đồng nghĩa với việc tổ chức lại cách thức tư duy, phát triển sự sáng tạo, mài dũa các kỹ năng học tập - đồng thời nâng cao dần những chuẩn mực cuộc sống và những đỉnh cao bạn có thể chinh phục. Bởi thế, luyện trí não không chỉ đơn thuần là cách để học tốt hơn mà còn là bước khởi đầu cho một cuộc đời mới.
653 |aHọc tập
653 |aBí quyết
690 |aKhoa học xã hội
691 |aGiáo dục
700 |aThanh, Huyền|edịch
700 |aBrown, Peter C.|eChủ biên
700 |aMcDaniel, Mark A.|eĐồng chủ biên
700 |aRoediger III, Henry L.|eĐồng chủ biên
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025447
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025581-3
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024962
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025581 Kho Mở - Lĩnh Nam 370.152 B4701Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025582 Kho Mở - Lĩnh Nam 370.152 B4701Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025583 Kho Mở - Lĩnh Nam 370.152 B4701Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025447 Kho Mở - Minh Khai 370.152 B4701Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000024962 Kho Mở - Nam Định 370.152 B4701Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2