DDC 658.022
Tác giả CN Harnish, Verne
Nhan đề Mở rộng doanh nghiệp : Vì sao chỉ có một số công ty làm được... còn lại thì không / Verne Harnish; Thảo Nguyên
Nhan đề khác Scalling up: How a few companies make it... and why the rest don't
Thông tin xuất bản H. : Công thương; Alphabooks, 2018
Mô tả vật lý 328 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Đưa ra những lời khuyên thiết thực giúp doanh nghiệp nắm rõ cách thức mới mẻ để xây dựng đội nhóm, công ty khởi nghiệp và tổ chức hiệu quả hơn, vượt qua được những thử thách của thời gian đi đến thành công
Từ khóa tự do Doanh nghiệp nhỏ
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do Quản lý
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Thảo, Nguyên
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025382
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000026083-5
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024954
00000000nam#a2200000ui#4500
00125014
0025
004ADCEED0D-5D6C-4758-AB6D-1FDB3C936F0C
005202101131003
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c319000
039|a20210113100348|bbtthang|y20210113084814|zbtthang
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.022|bH2298V
100 |aHarnish, Verne
245 |aMở rộng doanh nghiệp : |bVì sao chỉ có một số công ty làm được... còn lại thì không / |cVerne Harnish; Thảo Nguyên
246 |aScalling up: How a few companies make it... and why the rest don't
260 |aH. : |bCông thương; Alphabooks, |c2018
300 |a328 tr. ; |c24 cm.
520 |aĐưa ra những lời khuyên thiết thực giúp doanh nghiệp nắm rõ cách thức mới mẻ để xây dựng đội nhóm, công ty khởi nghiệp và tổ chức hiệu quả hơn, vượt qua được những thử thách của thời gian đi đến thành công
653 |aDoanh nghiệp nhỏ
653 |aThành công
653 |aQuản lý
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aThảo, Nguyên|eDịch
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025382
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000026083-5
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024954
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000026083 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.022 H2298V Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000026084 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.022 H2298V Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000026085 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.022 H2298V Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025382 Kho Mở - Minh Khai 658.022 H2298V Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000024954 Kho Mở - Nam Định 658.022 H2298V Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2