DDC 658.401
Nhan đề Nghệ thuật nắm bắt cơ hội tăng trưởng : = The art of opportunity: Phát triển doanh nghiệp bằng đổi mới chiến lược và tư duy thị giác / Marc Sniukas...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Thế giới; Alphabooks, 2018
Mô tả vật lý 258 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Đưa ra 5 nghệ thuật nắm bắt cơ hội tăng trưởng để phát triển doanh nghiệp bằng đổi mới chiến lược và tư duy: Nghệ thuật đổi mới, khám phá các cơ hội tăng trưởng kiểu mới, thiết kế bản chiến lược, các giai đoạn hoạt động kinh doanh tăng trưởng kiểu mới cùng các nguyên tắc trong tư duy thiết kế kinh doanh
Từ khóa tự do Kế hoạch chiến lược
Từ khóa tự do Đổi mới
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Lê, Thiện Trí
Tác giả(bs) CN Lee, Parker
Tác giả(bs) CN Morasky, Matt
Tác giả(bs) CN Sniukas, Marc
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025386
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025818-20
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000022975
00000000nam#a2200000ui#4500
00125016
0025
004843827A7-7303-447A-B047-CEE953CF46CA
005202101181458
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c279000
039|a20210118145851|bthyen|c20210113101313|dbtthang|y20210113090930|zbtthang
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.401|bN4993T
245 |aNghệ thuật nắm bắt cơ hội tăng trưởng : |b= The art of opportunity: Phát triển doanh nghiệp bằng đổi mới chiến lược và tư duy thị giác / |cMarc Sniukas...[và những người khác]
260 |aH. : |bThế giới; Alphabooks, |c2018
300 |a258 tr. ; |c24 cm.
520 |aĐưa ra 5 nghệ thuật nắm bắt cơ hội tăng trưởng để phát triển doanh nghiệp bằng đổi mới chiến lược và tư duy: Nghệ thuật đổi mới, khám phá các cơ hội tăng trưởng kiểu mới, thiết kế bản chiến lược, các giai đoạn hoạt động kinh doanh tăng trưởng kiểu mới cùng các nguyên tắc trong tư duy thiết kế kinh doanh
653 |aKế hoạch chiến lược
653 |aĐổi mới
653 |aDoanh nghiệp
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aLê, Thiện Trí|eDịch
700 |aLee, Parker
700 |aMorasky, Matt
700 |aSniukas, Marc
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025386
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025818-20
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000022975
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025818 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.401 N4993T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025819 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.401 N4993T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025820 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.401 N4993T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000022975 Kho Mở - Nam Định 658.401 N4993T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
5 000025386 Kho Mở - Minh Khai 658.401 N4993T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1