DDC 658.816
Tác giả CN Bouter, Ernst Jan
Nhan đề Những nguyên tắc định giá sản phẩm thoả mãn người dùng : Hoá giải những "truyền thuyết" về định giá và bí quyết định giá dựa trên thiện chí chi trả của khách hàng / Ernst Jan Bouter; Lương Ngọc Phương Anh
Nhan đề khác Pricing: The third business skill
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2020
Mô tả vật lý 267 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Đưa ra cách nhìn mới về định giá, mô hình và cách thức định giá. Hướng dẫn cách định giá từ khả năng sinh lời, mô hình kinh doanh đến cách thức làm truyền thông thương hiệu, khai thác mối quan hệ sẵn có với khách hàng...
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Định giá
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025403
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024922
00000000nam#a2200000ui#4500
00125020
0025
004342689E3-ED66-42FB-8D23-097640317C73
005202101131413
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20210113141113|bpdchien|y20210113092105|zpdchien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.816|bB6693J
100 |aBouter, Ernst Jan|eChủ biên
245 |aNhững nguyên tắc định giá sản phẩm thoả mãn người dùng : |bHoá giải những "truyền thuyết" về định giá và bí quyết định giá dựa trên thiện chí chi trả của khách hàng / |cErnst Jan Bouter; Lương Ngọc Phương Anh
246 |aPricing: The third business skill
260 |aH. : |bCông thương, |c2020
300 |a267 tr. ; |c24 cm.
520 |aĐưa ra cách nhìn mới về định giá, mô hình và cách thức định giá. Hướng dẫn cách định giá từ khả năng sinh lời, mô hình kinh doanh đến cách thức làm truyền thông thương hiệu, khai thác mối quan hệ sẵn có với khách hàng...
653 |aQuản lý
653 |aĐịnh giá
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025403
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024922
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025403 Kho Mở - Minh Khai 658.816 B6693J Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000024922 Kho Mở - Nam Định 658.816 B6693J Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2