DDC 658.575
Tác giả CN Ramanujam, Madhavan
Nhan đề Định giá thông minh, chinh phục người dùng : Những tổ chức đột phá thiết kế sản phấm xoay quanh giá cả như thế nào? / Madhavan Ramanujam; Khánh Trang dịch ; Nguyễn Hoàng Phương h.đ.
Nhan đề khác Monetizing innovation
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2020
Mô tả vật lý 345 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Xây dựng 9 qui tắc kiếm tiền từ đổi mới: tìm hiểu sớm về thiện chí chi trả của khách hàng; đừng mặc định lựa chọn giải pháp một cho tất cả; khi thiết kế sản phẩm, cấu hình và kết hợp sản phẩm mang tính khoa học hơn là nghệ thuật; tiền xa hơn điểm giá; định giá thấp để giành thị phần hay định giá cao để xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp; từ hi vọng đến chắc chắn; đổi mới sáng tạo không thể tự biện minh; sử dụng các chiến thuật định giá theo hành vi để thuyết phục khách hàng; duy trì nguyên giá
Từ khóa tự do Thiết kế
Từ khóa tự do Định giá
Từ khóa tự do Kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Khánh Trang
Tác giả(bs) CN Nguyễn Hoàng Phương
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025404
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024923
00000000nam#a2200000ui#4500
00125022
0025
004B9541B48-2CD3-41FB-AC9D-3A8AA0964D6C
005202101131414
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20210113141148|bpdchien|y20210113092728|zpdchien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.575|bR1416M
100 |aRamanujam, Madhavan|eChủ biên
245 |aĐịnh giá thông minh, chinh phục người dùng : |bNhững tổ chức đột phá thiết kế sản phấm xoay quanh giá cả như thế nào? / |cMadhavan Ramanujam; Khánh Trang dịch ; Nguyễn Hoàng Phương h.đ.
246 |aMonetizing innovation
260 |aH. : |bCông thương, |c2020
300 |a345 tr. ; |c24 cm.
520 |aXây dựng 9 qui tắc kiếm tiền từ đổi mới: tìm hiểu sớm về thiện chí chi trả của khách hàng; đừng mặc định lựa chọn giải pháp một cho tất cả; khi thiết kế sản phẩm, cấu hình và kết hợp sản phẩm mang tính khoa học hơn là nghệ thuật; tiền xa hơn điểm giá; định giá thấp để giành thị phần hay định giá cao để xây dựng hình ảnh thương hiệu cao cấp; từ hi vọng đến chắc chắn; đổi mới sáng tạo không thể tự biện minh; sử dụng các chiến thuật định giá theo hành vi để thuyết phục khách hàng; duy trì nguyên giá
653 |aThiết kế
653 |aĐịnh giá
653 |aKinh doanh
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aKhánh Trang|edịch
700 |aNguyễn Hoàng Phương|eHiệu đính
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025404
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024923
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025404 Kho Mở - Minh Khai 658.575 R1416M Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000024923 Kho Mở - Nam Định 658.575 R1416M Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2