DDC 650.1
Nhan đề Những quy tắc trong công việc / = The rules of work Richard Templar; Dịch ; Trung Kiên, Thanh Huyền :
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 12
Thông tin xuất bản H. : Lao động; Alphabooks, 2020
Mô tả vật lý 346 tr. ; 23 cm.
Tóm tắt Giới thiệu 100 quy tắc được đúc rút từ những trải nghiệm của tác giả giúp bạn hiểu rõ hơn về các mối quan hệ trong công việc để đạt được thành công như: Luyện tập kĩ năng nói, biết lập kế hoạch, tự chăm lo bản thân, hoà nhập, làm việc, trau dồi kĩ năng ngoại giao, cách xử trí khi gặp đối thủ...
Từ khóa tự do Quy tắc
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Công việc
Khoa Khoa học ứng dụng
Ngành Quản lý và dịch vụ phụ trợ
Tác giả(bs) CN Thanh, Huyền
Tác giả(bs) CN Templar, Richard
Tác giả(bs) CN Trung, Kiên
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025389
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025791-3
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000022998
00000000nam#a2200000ui#4500
00125023
0025
004960959B3-ECE6-4F0D-8954-108F420F4661
005202101181452
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c119000
039|a20210118145251|bthyen|c20210113101404|dbtthang|y20210113092751|zbtthang
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a650.1|bT2471R
245 |aNhững quy tắc trong công việc / |cRichard Templar; Dịch ; Trung Kiên, Thanh Huyền : |b= The rules of work
250 |aTái bản lần thứ 12
260 |aH. : |bLao động; Alphabooks, |c2020
300 |a346 tr. ; |c23 cm.
520 |aGiới thiệu 100 quy tắc được đúc rút từ những trải nghiệm của tác giả giúp bạn hiểu rõ hơn về các mối quan hệ trong công việc để đạt được thành công như: Luyện tập kĩ năng nói, biết lập kế hoạch, tự chăm lo bản thân, hoà nhập, làm việc, trau dồi kĩ năng ngoại giao, cách xử trí khi gặp đối thủ...
653 |aQuy tắc
653 |aBí quyết thành công
653 |aCông việc
690 |aKhoa học ứng dụng
691 |aQuản lý và dịch vụ phụ trợ
700 |aThanh, Huyền|eDịch
700 |aTemplar, Richard
700 |aTrung, Kiên|eDịch
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025389
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025791-3
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000022998
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025791 Kho Mở - Lĩnh Nam 650.1 T2471R Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025792 Kho Mở - Lĩnh Nam 650.1 T2471R Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025793 Kho Mở - Lĩnh Nam 650.1 T2471R Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025389 Kho Mở - Minh Khai 650.1 T2471R Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000022998 Kho Mở - Nam Định 650.1 T2471R Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2