DDC 158.2
Tác giả CN Lộc, Dã
Nhan đề Giải mã hành vi bắt gọn tâm lý : 23 thủ thuật nhìn thấu tâm lý đối phương / Lộc Dã; Phạm Thị Thanh Vân
Thông tin xuất bản H. : Lao động xã hội, 2020
Mô tả vật lý 299 tr. ; 23 cm.
Tóm tắt Cuốn sách này là một tài liệu thực hành về tâm lý học hành vi, lý giải trạng thái tâm lý của một người trên góc độ phân tích tâm lý, có thể vận dụng trong nhiều lĩnh vực như quản lý tổ chức, giáo dục đào tạo, giao tiếp xã hội. Cuốn sách gồm 23 chương, mỗi chương giải thích một nội dung hành vi độc lập, trong đó giới thiệu cụ thể những phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất để phân tích hành vi của con người. 23 phương pháp nhằm giải mã ánh mắt, biểu cảm, cử động tay, tư thế, trang phục, lời nói, thói quen và sở thích... được đề cập trong cuốn sách đều đi kèm ví dụ thực tế, được trình bày rất đầy đủ và rõ ràng trước mắt người đọc.
Từ khóa tự do Hành vi
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Tâm lý học ứng dụng
Khoa Triết học và Tâm lý học
Ngành Tâm lý học
Tác giả(bs) CN Phạm, Thị Thanh Vân
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025283
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025941-3
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024967
00000000nam#a2200000ui#4500
00125024
0025
0045BCE1716-8869-4347-997D-C14882AD3DC1
005202101130937
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c139000
039|a20210113093704|bthyen|y20210113092852|zthyen
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a158.2|bL7863D
100 |aLộc, Dã
245 |aGiải mã hành vi bắt gọn tâm lý : |b23 thủ thuật nhìn thấu tâm lý đối phương / |cLộc Dã; Phạm Thị Thanh Vân
260 |aH. : |bLao động xã hội, |c2020
300 |a299 tr. ; |c23 cm.
520 |aCuốn sách này là một tài liệu thực hành về tâm lý học hành vi, lý giải trạng thái tâm lý của một người trên góc độ phân tích tâm lý, có thể vận dụng trong nhiều lĩnh vực như quản lý tổ chức, giáo dục đào tạo, giao tiếp xã hội. Cuốn sách gồm 23 chương, mỗi chương giải thích một nội dung hành vi độc lập, trong đó giới thiệu cụ thể những phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất để phân tích hành vi của con người. 23 phương pháp nhằm giải mã ánh mắt, biểu cảm, cử động tay, tư thế, trang phục, lời nói, thói quen và sở thích... được đề cập trong cuốn sách đều đi kèm ví dụ thực tế, được trình bày rất đầy đủ và rõ ràng trước mắt người đọc.
653 |aHành vi
653 |aGiao tiếp
653 |aTâm lý học ứng dụng
690 |aTriết học và Tâm lý học
691 |aTâm lý học
700 |aPhạm, Thị Thanh Vân|eDịch
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025283
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025941-3
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024967
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025941 Kho Mở - Lĩnh Nam 158.2 L7863D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025942 Kho Mở - Lĩnh Nam 158.2 L7863D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025943 Kho Mở - Lĩnh Nam 158.2 L7863D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025283 Kho Mở - Minh Khai 158.2 L7863DA Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000024967 Kho Mở - Nam Định 158.2 L7863D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2