DDC 658.87
Tác giả CN Reader, Carl
Nhan đề Nhượng quyền kinh doanh : Con đường ngắn nhất ra biển lớn / Carl Reader; Tạ Thanh Hải
Nhan đề khác The franchising handbook
Thông tin xuất bản H. : Công thương; Alphabooks, 2018
Mô tả vật lý 322 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cung cấp những chỉ dẫn cần thiết về quy trình nhượng quyền, những điều cần lưu ý đối với người bán và người mua nhượng quyền cũng những bài học kinh nghiệm từ các chuyên gia đã thành công trong lĩnh vực này
Từ khóa tự do Thương hiệu
Từ khóa tự do Nhượng quyền
Từ khóa tự do Kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Tạ, Thanh Hải
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025392
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025873-5
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000022969
00000000nam#a2200000ui#4500
00125030
0025
004E03E2DB1-AD75-4380-82AD-97E7A565E970
005202101131035
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c179000
039|y20210113103552|zbtthang
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.87|bR2271C
100 |aReader, Carl
245 |aNhượng quyền kinh doanh : |bCon đường ngắn nhất ra biển lớn / |cCarl Reader; Tạ Thanh Hải
246 |aThe franchising handbook
260 |aH. : |bCông thương; Alphabooks, |c2018
300 |a322 tr. ; |c24 cm.
520 |aCung cấp những chỉ dẫn cần thiết về quy trình nhượng quyền, những điều cần lưu ý đối với người bán và người mua nhượng quyền cũng những bài học kinh nghiệm từ các chuyên gia đã thành công trong lĩnh vực này
653 |aThương hiệu
653 |aNhượng quyền
653 |aKinh doanh
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aTạ, Thanh Hải|eDịch
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025392
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025873-5
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000022969
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025873 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.87 R2271C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025874 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.87 R2271C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025875 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.87 R2271C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025392 Kho Mở - Minh Khai 658.87 R2271C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000022969 Kho Mở - Nam Định 658.87 R2271C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2