DDC 658.402
Nhan đề Siêu đội ngũ : Từ các chiến thuật quân sự xuất sắc tới những quy tắc mới trong nghệ thuật lãnh đạo và xây dựng doanh nghiệp hiện đại / Stanley McChrystal...[và những người khác]
Nhan đề khác Team of tearns
Thông tin xuất bản H. : Lao động; Alphabooks, 2018
Mô tả vật lý 475 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cung cấp thông tin cho các nhà lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp hiểu rõ hơn về sự thay đổi nhanh chóng của thế giới hiện đại trong bối cảnh nền tảng công nghệ phát triển; phương pháp quản trị mới linh hoạt và nhanh nhạy; tư duy hệ thống, nhận diện sự đồng bộ trong bộ máy và đánh giá chính xác hiện trạng hệ thống mà doanh nghiệp đang sở hữu
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Nhóm làm việc
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Collins, Tantum
Tác giả(bs) CN Fussell, Chris
Tác giả(bs) CN McChrystal, Stanley
Tác giả(bs) CN Silverman, David
Tác giả(bs) CN Khánh, Trang
Tác giả(bs) CN Lê, Thiện Trí
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025395
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000026104-6
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024903
00000000nam#a2200000ui#4500
00125034
0025
004E747ACAD-52C3-41AA-A4B5-657BAB3D844C
005202101131058
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c169000
039|y20210113105833|zbtthang
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.402|bSi18Đ
245 |aSiêu đội ngũ : |bTừ các chiến thuật quân sự xuất sắc tới những quy tắc mới trong nghệ thuật lãnh đạo và xây dựng doanh nghiệp hiện đại / |cStanley McChrystal...[và những người khác]
246 |aTeam of tearns
260 |aH. : |bLao động; Alphabooks, |c2018
300 |a475 tr. ; |c21 cm.
520 |aCung cấp thông tin cho các nhà lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp hiểu rõ hơn về sự thay đổi nhanh chóng của thế giới hiện đại trong bối cảnh nền tảng công nghệ phát triển; phương pháp quản trị mới linh hoạt và nhanh nhạy; tư duy hệ thống, nhận diện sự đồng bộ trong bộ máy và đánh giá chính xác hiện trạng hệ thống mà doanh nghiệp đang sở hữu
653 |aQuản lý
653 |aNhóm làm việc
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aCollins, Tantum
700 |aFussell, Chris
700 |aMcChrystal, Stanley
700 |aSilverman, David
700|aKhánh, Trang|eHiệu đính
700|aLê, Thiện Trí|eDịch
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025395
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000026104-6
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024903
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000026104 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.402 Si18Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000026105 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.402 Si18Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000026106 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.402 Si18Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000024903 Kho Mở - Nam Định 658.402 Si18Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
5 000025395 Kho Mở - Minh Khai 658.402 Si18Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1