DDC 158.083
Tác giả CN Nguyễn, Mai Đức
Nhan đề 20 hành trang cho chuyến xe tuổi 20s / Nguyễn Mai Đức
Thông tin xuất bản H. : Lao động; Alphabooks, 2018
Mô tả vật lý 315 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Chia sẻ những trải nghiệm và những lời khuyên thực tế của tác giả về việc làm thế nào để sống một quãng đời tuổi trẻ trọn vẹn. Nội dung của cuốn sách được gói gọn trong bố chữ: học, làm, sống và đi như: Học để phát triển bản thân, làm việc hết mình, sống như công dân thời hiện đại và đi thật nhiều để trải nghiệm. Giúp các bạn trẻ nhận thức rõ về nhiệm vụ và nghĩa của cuộc sống
Từ khóa tự do Tâm lý học ứng dụng
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Thanh niên
Khoa Triết học và Tâm lý học
Ngành Tâm lý học
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025396
00000000nam#a2200000ui#4500
00125035
0025
00445576829-3B30-4F33-BBD4-1F3333BEF0C6
005202101131101
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c119000
039|y20210113110140|zbtthang
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a158.083|bN4994Đ
100 |aNguyễn, Mai Đức
245 |a20 hành trang cho chuyến xe tuổi 20s / |cNguyễn Mai Đức
260 |aH. : |bLao động; Alphabooks, |c2018
300 |a315 tr. ; |c21 cm.
520 |aChia sẻ những trải nghiệm và những lời khuyên thực tế của tác giả về việc làm thế nào để sống một quãng đời tuổi trẻ trọn vẹn. Nội dung của cuốn sách được gói gọn trong bố chữ: học, làm, sống và đi như: Học để phát triển bản thân, làm việc hết mình, sống như công dân thời hiện đại và đi thật nhiều để trải nghiệm. Giúp các bạn trẻ nhận thức rõ về nhiệm vụ và nghĩa của cuộc sống
653 |aTâm lý học ứng dụng
653 |aCuộc sống
653 |aThanh niên
690 |aTriết học và Tâm lý học
691 |aTâm lý học
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025396
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025396 Kho Mở - Minh Khai 158.083 N4994Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1 Hạn trả:29-01-2021