DDC 658.409
Tác giả CN Wickman, Gino
Nhan đề Siêu tăng trưởng : = Traction : get a grip on your business: Ứng dụng EOS - Mô hình tạo sức bền cực hạn dành cho doanh nghiệp / Gino Wickman; Nguyễn Thu Hương dịch
Thông tin xuất bản H. : Thế giới; Alphabooks, 2019
Mô tả vật lý 383 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Trình bày các công cụ và yếu tố làm nên EOS - hệ điều hành doanh nghiệp - là một hệ thống toàn diện, tự duy trì để giải quyết các vấn đề kinh doanh của một doanh nghiệp gồm: Tầm nhìn, con người, dữ liệu, vấn đề, quy trình, lực đẩy..., giúp cho doanh nghiệp đạt được lực đẩy cần thiết và kinh doanh thành công
Từ khóa tự do Thành công
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thu Hương
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025397
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025821-3
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000022950
00000000nam#a2200000ui#4500
00125036
0025
0049A800CBC-8152-4807-A2D1-B6CB6F90010E
005202101181512
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c159000
039|a20210118151213|bthyen|y20210113110501|zbtthang
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.409|bW6329G
100 |aWickman, Gino
245 |aSiêu tăng trưởng : |b= Traction : get a grip on your business: Ứng dụng EOS - Mô hình tạo sức bền cực hạn dành cho doanh nghiệp / |cGino Wickman; Nguyễn Thu Hương dịch
260 |aH. : |bThế giới; Alphabooks, |c2019
300 |a383 tr. ; |c21 cm.
520 |aTrình bày các công cụ và yếu tố làm nên EOS - hệ điều hành doanh nghiệp - là một hệ thống toàn diện, tự duy trì để giải quyết các vấn đề kinh doanh của một doanh nghiệp gồm: Tầm nhìn, con người, dữ liệu, vấn đề, quy trình, lực đẩy..., giúp cho doanh nghiệp đạt được lực đẩy cần thiết và kinh doanh thành công
653 |aThành công
653 |aDoanh nghiệp
653 |aKinh doanh
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aNguyễn, Thu Hương|eDịch
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025397
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025821-3
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000022950
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025821 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.409 W6329G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025822 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.409 W6329G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025823 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.409 W6329G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025397 Kho Mở - Minh Khai 658.409 W6329G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000022950 Kho Mở - Nam Định 658.409 W6329G Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2