DDC 658.45
Tác giả CN Carroll, Nannette Rundle
Nhan đề Nghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp / Nannette Rundle Carroll; Dương Cầm
Nhan đề khác The Communication Problem Solver
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Lao động xã hội, 2020
Mô tả vật lý 341 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cung cấp cho bạn những giải pháp hiệu quả để bạn làm việc với đối tác và nhân viên của mình. Đó là những kinh nghiệm quý báu để giữ vững các mối quan hệ, trau dồi kĩ năng lắng nghe, cách đưa ra những phản hồi hữu ích để khuyến khích nhân viên hợp tác, phương pháp để hiệu quả hóa việc ủy nhiệm, và những cải tiến để nhanh chóng biến ý kiến thành hành động thực tế.
Từ khóa tự do Giao tiếp
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Giải quyết vấn đề
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Dương, Cầm
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025285
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025650-2
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000022879
00000000nam#a2200000ui#4500
00125037
0025
004A2E97CA8-77F2-4FED-8C26-DD263B17E85F
005202101131105
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c129000
039|y20210113110504|zthyen
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.45|bC2361N
100 |aCarroll, Nannette Rundle
245 |aNghệ thuật giải quyết các vấn đề trong giao tiếp / |cNannette Rundle Carroll; Dương Cầm
246 |aThe Communication Problem Solver
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aH. : |bLao động xã hội, |c2020
300 |a341 tr. ; |c21 cm.
520 |aCung cấp cho bạn những giải pháp hiệu quả để bạn làm việc với đối tác và nhân viên của mình. Đó là những kinh nghiệm quý báu để giữ vững các mối quan hệ, trau dồi kĩ năng lắng nghe, cách đưa ra những phản hồi hữu ích để khuyến khích nhân viên hợp tác, phương pháp để hiệu quả hóa việc ủy nhiệm, và những cải tiến để nhanh chóng biến ý kiến thành hành động thực tế.
653 |aGiao tiếp
653 |aQuản lý
653 |aGiải quyết vấn đề
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aDương, Cầm|eDịch
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025285
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025650-2
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000022879
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025285 Kho Mở - Minh Khai 658.45 C2361N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000022879 Kho Mở - Nam Định 658.45 C2361N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000025650 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.45 C2361N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000025651 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.45 C2361N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000025652 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.45 C2361N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5