DDC 153.4
Tác giả CN Ariely, Dan
Nhan đề Lẽ phải của phi lý trí : = The Upside Of Irrationality : Lợi ích bất ngờ của việc phá bỏ những quy tắc logic trong công việc và cuộc sống / Dan Ariely; Trần Quang Hồng, Đào Thị Hương dịch
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Lao động xã hội, 2018
Mô tả vật lý 410 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Tập trung một số trường hợp thú vị, phá bỏ những quy tắc logic nhận thức nhằm khám phá sâu sắc những hành vi kinh tế của con người chịu ảnh hưởng bởi những tác động phi lý và những chuẩn mực xã hội thực sự thúc đẩy hành vi con người trong môi trường làm việc và cách hành sử trong mối quan hệ riêng tư
Từ khóa tự do Hành vi
Từ khóa tự do Tư duy
Từ khóa tự do Tâm lí học
Khoa Triết học và Tâm lý học
Ngành Tâm lý học
Tác giả(bs) CN Đào, Thị Hương Lan
Tác giả(bs) CN Trần, Quang Hồng
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025287
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025641-3
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000022896
00000000nam#a2200000ui#4500
00125039
0025
00480D2E8BE-721E-44C5-A430-C2FEABD95267
005202101141443
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c149000
039|a20210114144325|bbtthang|y20210113115221|zthyen
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a153.4|bAr42D
100 |aAriely, Dan
245 |aLẽ phải của phi lý trí : |b= The Upside Of Irrationality : Lợi ích bất ngờ của việc phá bỏ những quy tắc logic trong công việc và cuộc sống / |cDan Ariely; Trần Quang Hồng, Đào Thị Hương dịch
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aH. : |bLao động xã hội, |c2018
300 |a410 tr. ; |c21 cm.
520 |aTập trung một số trường hợp thú vị, phá bỏ những quy tắc logic nhận thức nhằm khám phá sâu sắc những hành vi kinh tế của con người chịu ảnh hưởng bởi những tác động phi lý và những chuẩn mực xã hội thực sự thúc đẩy hành vi con người trong môi trường làm việc và cách hành sử trong mối quan hệ riêng tư
653 |aHành vi
653 |aTư duy
653 |aTâm lí học
690 |aTriết học và Tâm lý học
691 |aTâm lý học
700 |aĐào, Thị Hương Lan|eDịch
700 |aTrần, Quang Hồng|eDịch
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025287
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025641-3
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000022896
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025287 Kho Mở - Minh Khai 153.4 Ar42D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000022896 Kho Mở - Nam Định 153.4 Ar42D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000025641 Kho Mở - Lĩnh Nam 153.4 Ar42D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000025642 Kho Mở - Lĩnh Nam 153.4 Ar42D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000025643 Kho Mở - Lĩnh Nam 153.4 Ar42D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5