DDC 658.11
Tác giả CN Feld, Brad
Nhan đề Nghệ thuật quản trị khởi nghiệp : = Start - up Boards : Các CEO khời nghiệp có thể khai thác tối đa ban giám đốc của họ bằng cách nào? / Brad Feld, Mahendra Ramsinghani; Thảo Nguyên
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2018
Mô tả vật lý 354 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cung cấp những thông tin hữu ích trong quá trình quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp như: Quá trình lựa chọn thành viên ban giám đốc, phỏng vấn nhiều người, tham khảo ý kiến từ các nguồn đáng tin cậy và sẵn sàng từ chối người không phù hợp; tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc họp ban giám đốc, cách kết hợp thời gian dành cho công việc và thời gian giao lưu tạo dựng quan hệ...
Từ khóa tự do Quản trị doanh nghiệp
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Thảo, Nguyên
Tác giả(bs) CN Ramsinghani, Mahendra
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025290
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025638-40
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000022905
00000000nam#a2200000ui#4500
00125040
0025
004AA2E6950-0004-4441-A7F5-204B6CA5280A
005202101141442
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c159000
039|a20210114144222|bbtthang|y20210113133442|zthyen
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.11|bF332B
100 |aFeld, Brad
245 |aNghệ thuật quản trị khởi nghiệp : |b= Start - up Boards : Các CEO khời nghiệp có thể khai thác tối đa ban giám đốc của họ bằng cách nào? / |cBrad Feld, Mahendra Ramsinghani; Thảo Nguyên
260 |aH. : |bCông thương, |c2018
300 |a354 tr. ; |c21 cm.
520 |aCung cấp những thông tin hữu ích trong quá trình quản trị doanh nghiệp khởi nghiệp như: Quá trình lựa chọn thành viên ban giám đốc, phỏng vấn nhiều người, tham khảo ý kiến từ các nguồn đáng tin cậy và sẵn sàng từ chối người không phù hợp; tầm quan trọng của việc tổ chức các cuộc họp ban giám đốc, cách kết hợp thời gian dành cho công việc và thời gian giao lưu tạo dựng quan hệ...
653 |aQuản trị doanh nghiệp
653 |aBí quyết thành công
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aThảo, Nguyên|eDịch
700 |aRamsinghani, Mahendra
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025290
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025638-40
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000022905
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025290 Kho Mở - Minh Khai 658.11 F332B Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000022905 Kho Mở - Nam Định 658.11 F332B Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000025638 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.11 F332B Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000025639 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.11 F332B Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
5 000025640 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.11 F332B Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5