DDC 658
Tác giả CN Maital, Shlomo
Nhan đề Kinh tế học dành cho doanh nhân : 10 công cụ quản lý thiết yếu / Shlomo Maital; Anh Tú dịch
Nhan đề khác Executive Economics
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Công thương, 2020
Mô tả vật lý 491 tr. ; 21 cm.
Ghi chú Với lời giới thiệu của tác giả và đại sứ Israel tại Việt Nam cho phiên bản Tiếng Việt
Tóm tắt Cuốn sách thiên tài về Kinh tế học dành cho các doanh nhân, dù bạn là chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cấp cao hay một người khởi nghiệp. Với ngôn từ sắc sảo, uyên thâm mà gần gũi cuốn hút, cuốn giáo trình của trường Quản trị Kinh doanh hàng đầu thể giới, trường Sloan thuộc Học Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) này chắc chắn sẽ làm thay đổi bạn và doanh nghiệp của bạn một cách vượt bậc
Từ khóa tự do Kinh tế học
Từ khóa tự do Doanh nhân
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Anh, Tú
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025288
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025560-2
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000022886
00000000nam#a2200000ui#4500
00125043
0025
004692B42F4-3B96-449E-BE60-F006D0864D40
005202101131358
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c179000
039|y20210113135851|zthyen
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658|bM2874S
100 |aMaital, Shlomo
245 |aKinh tế học dành cho doanh nhân : |b10 công cụ quản lý thiết yếu / |cShlomo Maital; Anh Tú dịch
246 |aExecutive Economics
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aH. : |bCông thương, |c2020
300 |a491 tr. ; |c21 cm.
500 |aVới lời giới thiệu của tác giả và đại sứ Israel tại Việt Nam cho phiên bản Tiếng Việt
520 |aCuốn sách thiên tài về Kinh tế học dành cho các doanh nhân, dù bạn là chủ doanh nghiệp, nhà quản lý cấp cao hay một người khởi nghiệp. Với ngôn từ sắc sảo, uyên thâm mà gần gũi cuốn hút, cuốn giáo trình của trường Quản trị Kinh doanh hàng đầu thể giới, trường Sloan thuộc Học Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) này chắc chắn sẽ làm thay đổi bạn và doanh nghiệp của bạn một cách vượt bậc
653 |aKinh tế học
653 |aDoanh nhân
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aAnh, Tú|eDịch
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025288
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025560-2
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000022886
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025560 Kho Mở - Lĩnh Nam 658 M2874S Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025561 Kho Mở - Lĩnh Nam 658 M2874S Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025562 Kho Mở - Lĩnh Nam 658 M2874S Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025288 Kho Mở - Minh Khai 658 M2874S Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000022886 Kho Mở - Nam Định 658 M2874S Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2