DDC 303.23
Nhan đề Truyền thông giao tiếp : = On communication : Loại bỏ áp lực khỏi những cuộc trò chuyện căng thẳng / Gary A. Williams...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2020
Mô tả vật lý 160tr. ; 27cm.
Tóm tắt Gồm các bài viết về chuyên đề truyền thông giao tiếp: Làm sao để truyền thông và giao tiếp thành công, làm sao để trở thành bậc thầy trong nghệ thuật thuyết phục
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Giao tiếp
Khoa Khoa học xã hội
Ngành Khoa học xã hội
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thanh Bình
Tác giả(bs) CN Cialdini, Robert B.
Tác giả(bs) CN Conger, Jay A.
Tác giả(bs) CN Hamm, John
Tác giả(bs) CN Miller, Robert B.
Tác giả(bs) CN Morgan, Nick
Tác giả(bs) CN Tannen, Deborah
Tác giả(bs) CN Weeks, Holly
Tác giả(bs) CN Williams, Gary A.
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025303
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025692-4
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024879
00000000nam#a2200000ui#4500
00125044
0025
0042C2C9E44-0312-40B6-B926-0EAF28C8F0C8
005202101150850
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20210115085038|bbtthang|c20210115084550|dbtthang|y20210113135930|ztvdien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a303.23|bT779T
245 |aTruyền thông giao tiếp : |b= On communication : Loại bỏ áp lực khỏi những cuộc trò chuyện căng thẳng / |cGary A. Williams...[và những người khác]
260 |aH. : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2020
300 |a160tr. ; |c27cm.
520 |aGồm các bài viết về chuyên đề truyền thông giao tiếp: Làm sao để truyền thông và giao tiếp thành công, làm sao để trở thành bậc thầy trong nghệ thuật thuyết phục
653 |aBí quyết thành công
653 |aGiao tiếp
690 |aKhoa học xã hội
691 |aKhoa học xã hội
700|aNguyễn, Thanh Bình|eDịch
700|aCialdini, Robert B.
700|aConger, Jay A.
700|aHamm, John
700|aMiller, Robert B.
700|aMorgan, Nick
700|aTannen, Deborah
700|aWeeks, Holly
700|aWilliams, Gary A.
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025303
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025692-4
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024879
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025692 Kho Mở - Lĩnh Nam 303.23 T779T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025693 Kho Mở - Lĩnh Nam 303.23 T779T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025694 Kho Mở - Lĩnh Nam 303.23 T779T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025303 Kho Mở - Minh Khai 303.23 T779T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000024879 Kho Mở - Nam Định 303.23 T779T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2