DDC 658.8
Nhan đề Marketing du kích trong 30 ngày / Jay Conrad Levinson... [và những người khác]
Nhan đề khác Guerrilla Marketing in 30 Days
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 4
Thông tin xuất bản H. : Lao động xã hội, 2020
Mô tả vật lý 459 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cuốn sách trình bày rất nhiều thông tin hữu ích về mọi vấn đề trong lĩnh vực marketing. Nó đưa ra những chỉ dẫn cụ thể như cách xây dựng kế hoạch marketing, lập kế hoạch marketing qua thư trực tiếp, và lựa chọn thời điểm thích hợp để sử dụng PR thay cho marketing truyền thống.
Từ khóa tự do Quản lí
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Quảng cáo
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Lautenslager, Al
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Henry
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Thùy Linh
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025289
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025563-5
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000022880
00000000nam#a2200000ui#4500
00125045
0025
00448825090-B406-4845-A767-41AD3EDF3074
005202101131417
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c169000
039|y20210113141723|zthyen
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.8|bM3413D
245 |aMarketing du kích trong 30 ngày / |cJay Conrad Levinson... [và những người khác]
246 |aGuerrilla Marketing in 30 Days
250 |aTái bản lần thứ 4
260 |aH. : |bLao động xã hội, |c2020
300 |a459 tr. ; |c21 cm.
520 |aCuốn sách trình bày rất nhiều thông tin hữu ích về mọi vấn đề trong lĩnh vực marketing. Nó đưa ra những chỉ dẫn cụ thể như cách xây dựng kế hoạch marketing, lập kế hoạch marketing qua thư trực tiếp, và lựa chọn thời điểm thích hợp để sử dụng PR thay cho marketing truyền thống.
653 |aQuản lí
653 |aTiếp thị
653 |aQuảng cáo
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aLautenslager, Al
700 |aNguyễn, Henry|eDịch
700 |aNguyễn, Thùy Linh|eDịch
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025289
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025563-5
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000022880
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025563 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.8 M3413D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025564 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.8 M3413D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025565 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.8 M3413D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025289 Kho Mở - Minh Khai 658.8 M3413D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000022880 Kho Mở - Nam Định 658.8 M3413D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2