DDC 658.8
Nhan đề Marketing chiến lược : = On strategic marketing : Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số / Roland T. Rust...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020
Mô tả vật lý 164tr. ; 27cm.
Tóm tắt Gồm các bài viết về chuyên đề marketing chiến lược: Chăm sóc khách hàng, tái sáng tạo marketing, quản lý khách hàng, tương tác khách hàng, dịch vụ khách hàng...
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Chiến lược kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Hồng, Liên
Tác giả(bs) CN Edelman, David C.
Tác giả(bs) CN Hall, Taddy
Tác giả(bs) CN Keller, Kevin Lane
Tác giả(bs) CN Lee, Lara
Tác giả(bs) CN Levitt, Theodore
Tác giả(bs) CN Rust, Roland T.
Tác giả(bs) CN Sayre, Kate
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025304
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025689-91
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024880
00000000nam#a2200000ui#4500
00125046
0025
00465DD9DB2-6D38-4FD1-8A7B-E21B224C6466
005202101150901
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20210115090127|bbtthang|c20210115085753|dbtthang|y20210113141801|ztvdien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.8|bM3413C
245 |aMarketing chiến lược : |b= On strategic marketing : Xây dựng thương hiệu trong kỷ nguyên số / |cRoland T. Rust...[và những người khác]
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2020
300 |a164tr. ; |c27cm.
520 |aGồm các bài viết về chuyên đề marketing chiến lược: Chăm sóc khách hàng, tái sáng tạo marketing, quản lý khách hàng, tương tác khách hàng, dịch vụ khách hàng...
653 |aTiếp thị
653 |aChiến lược kinh doanh
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700|aHồng, Liên|eDịch
700|aEdelman, David C.
700|aHall, Taddy
700|aKeller, Kevin Lane
700|aLee, Lara
700|aLevitt, Theodore
700|aRust, Roland T.
700|aSayre, Kate
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025304
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025689-91
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024880
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025689 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.8 M3413C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025690 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.8 M3413C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025691 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.8 M3413C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025304 Kho Mở - Minh Khai 658.8 M3413C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000024880 Kho Mở - Nam Định 658.8 M3413C Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2