DDC 658.406
Nhan đề Đổi mới sáng tạo : = On innovation : Sáu ngộ nhận trong phát triển sản phẩm / Roger L. Martin...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020
Mô tả vật lý 160tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Đổi mới
Từ khóa tự do Sáng tạo
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Hải Ninh
Tác giả(bs) CN An, Lê
Tác giả(bs) CN Bettencourt, Lance A.
Tác giả(bs) CN Day, George S.
Tác giả(bs) CN Govindarajan, Vijay
Tác giả(bs) CN Immelt, Jeffrey R.
Tác giả(bs) CN Martin, Roger L.
Tác giả(bs) CN Thomke, Stefan
Tác giả(bs) CN Drucker, Peter F.
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025305
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025686-8
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024881
00000000nam#a2200000ui#4500
00125047
0025
0046119A383-3CEB-49BB-9AA2-52C71B83DBC9
005202101150910
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20210115091049|bbtthang|c20210115090743|dbtthang|y20210113143648|ztvdien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.406|bD684M
245 |aĐổi mới sáng tạo : |b= On innovation : Sáu ngộ nhận trong phát triển sản phẩm / |cRoger L. Martin...[và những người khác]
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2020
300 |a160tr. ; |c27cm.
653 |aĐổi mới
653 |aSáng tạo
653 |aDoanh nghiệp
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aHải Ninh|edịch
700|aAn, Lê|eDịch
700|aBettencourt, Lance A.
700|aDay, George S.
700|aGovindarajan, Vijay
700|aImmelt, Jeffrey R.
700|aMartin, Roger L.
700|aThomke, Stefan
700|aDrucker, Peter F.
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025305
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025686-8
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024881
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025686 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.406 D684M Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025687 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.406 D684M Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025688 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.406 D684M Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025305 Kho Mở - Minh Khai 658.406 D684M Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000024881 Kho Mở - Nam Định 658.406 D684M Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2