DDC 658.401
Nhan đề Chiến lược : = On Strategy : Năm yếu tố áp lực làm nên sự cạnh tranh / Michael E. Porter...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020
Mô tả vật lý 212tr. ; 27cm.
Tóm tắt 105 chiến lược đại dương xanh, 145 quản lý chiến lược nhờ thẻ điểm cân bằng, 167 biến chiến lược thành hành động
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Kinh doanh
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Lê Phương
Tác giả(bs) CN Collins, James C.
Tác giả(bs) CN Gadiesh, Orit
Tác giả(bs) CN Johnson, Mark W.
Tác giả(bs) CN Kaplan, Robert S.
Tác giả(bs) CN Neilson, Gary L.
Tác giả(bs) CN Norton, David P.
Tác giả(bs) CN Porter, Michael E.
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025306
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025683-5
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024882
00000000nam#a2200000ui#4500
00125048
0025
004BCA9316F-676F-4B20-8A00-02D13ACA599C
005202101150931
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20210115093151|bbtthang|c20210115091557|dbtthang|y20210113144519|ztvdien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.401|bC4343L
245 |aChiến lược : |b= On Strategy : Năm yếu tố áp lực làm nên sự cạnh tranh / |cMichael E. Porter...[và những người khác]
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2020
300 |a212tr. ; |c27cm.
520 |a105 chiến lược đại dương xanh, 145 quản lý chiến lược nhờ thẻ điểm cân bằng, 167 biến chiến lược thành hành động
653 |aBí quyết thành công
653 |aKinh doanh
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700|aNguyễn, Lê Phương|eDịch
700|aCollins, James C.
700|aGadiesh, Orit
700|aJohnson, Mark W.
700|aKaplan, Robert S.
700|aNeilson, Gary L.
700|aNorton, David P.
700|aPorter, Michael E.
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025306
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025683-5
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024882
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025683 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.401 C4343L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025684 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.401 C4343L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025685 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.401 C4343L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025306 Kho Mở - Minh Khai 658.401 C4343L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000024882 Kho Mở - Nam Định 658.401 C4343L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2