DDC 658.409
Nhan đề Lãnh đạo : = On leadership : Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo hiệu quả? / Daniel Goldeman...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2020
Mô tả vật lý 176tr. ; 27cm.
Tóm tắt Tìm hiểu và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều phối và định hướng doanh nghiệp của nhà lãnh đạo. Trình bày những yếu tố tâm lý, kỹ năng kiểm soát bản thân làm nên tài lãnh đạo. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng một số kỹ năng đặc thù để làm chủ khả năng giao tiếp và lãnh đạo...
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Người lãnh đạo
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Kotter, John P.
Tác giả(bs) CN Đặng, Thanh Tâm
Tác giả(bs) CN Ancona, Deborah
Tác giả(bs) CN Collins, Jim
Tác giả(bs) CN Goffee, Robert
Tác giả(bs) CN Goldeman, Daniel
Tác giả(bs) CN Heifetz, Ronald A.
Tác giả(bs) CN Rooke, David
Tác giả(bs) CN Drucker, Peter F.
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025307
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025680-2
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024883
00000000nam#a2200000ui#4500
00125049
0025
0044EB160CC-1222-4842-A3AC-17B48EE806B0
005202101150939
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20210115093957|bbtthang|c20210115093643|dbtthang|y20210113145027|ztvdien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.409|bL27Đ
245 |aLãnh đạo : |b= On leadership : Điều gì làm nên một nhà lãnh đạo hiệu quả? / |cDaniel Goldeman...[và những người khác]
260 |aH. : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2020
300 |a176tr. ; |c27cm.
520 |aTìm hiểu và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình điều phối và định hướng doanh nghiệp của nhà lãnh đạo. Trình bày những yếu tố tâm lý, kỹ năng kiểm soát bản thân làm nên tài lãnh đạo. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bồi dưỡng một số kỹ năng đặc thù để làm chủ khả năng giao tiếp và lãnh đạo...
653 |aBí quyết thành công
653 |aDoanh nghiệp
653 |aNgười lãnh đạo
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700|aKotter, John P.
700|aĐặng, Thanh Tâm|eDịch
700|aAncona, Deborah
700|aCollins, Jim
700|aGoffee, Robert
700|aGoldeman, Daniel
700|aHeifetz, Ronald A.
700|aRooke, David
700|aDrucker, Peter F.
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025307
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025680-2
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024883
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025680 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.409 L27Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025681 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.409 L27Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025682 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.409 L27Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025307 Kho Mở - Minh Khai 658.409 L27Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000024883 Kho Mở - Nam Định 658.409 L27Đ Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2