DDC 658.8
Nhan đề Buổi sáng diệu kỳ dành cho nhà tiếp thị mạng lưới : =The miracle morning for Network Marketers: 6 bước thay đổi bản thân hiệu quả để phát triển doanh nghiệp của bạn một cách thần tốc / Hal Elrod...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H : Lao động ; Công ty Sách Alpha, 2019
Mô tả vật lý 336 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Chia sẻ cách thức thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống, đồng thời hướng dẫn cách trở thành nhà tiếp thị mạng lưới hàng đầu như: Tìm kiếm khách hàng và nhà phân phối tiềm năng, quảng cáo cơ hội kinh doanh và sản phẩm, tạo sự chú ý và đào tạo những nhà tiếp thị mới làm việc trong tổ chức của chính bạn
Từ khóa tự do Tiếp thị
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Elrod, Hal
Tác giả(bs) CN Corder, Honore'e
Tác giả(bs) CN Petrini, Pat
Tác giả(bs) CN Hoàng Minh Tân
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025427
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024945
00000000nam#a2200000ui#4500
00125050
0025
004CC2C1E79-A6CA-4B3A-AB56-435F72EA2123
005202101181044
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c119000
039|a20210118104434|btvdien|y20210113145545|zdtvhoai
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.8|bB887S
245 |aBuổi sáng diệu kỳ dành cho nhà tiếp thị mạng lưới : |b=The miracle morning for Network Marketers: 6 bước thay đổi bản thân hiệu quả để phát triển doanh nghiệp của bạn một cách thần tốc / |cHal Elrod...[và những người khác]
260 |aH : |bLao động ; Công ty Sách Alpha, |c2019
300 |a336 tr. ; |c21 cm.
520 |aChia sẻ cách thức thành công trong mọi lĩnh vực cuộc sống, đồng thời hướng dẫn cách trở thành nhà tiếp thị mạng lưới hàng đầu như: Tìm kiếm khách hàng và nhà phân phối tiềm năng, quảng cáo cơ hội kinh doanh và sản phẩm, tạo sự chú ý và đào tạo những nhà tiếp thị mới làm việc trong tổ chức của chính bạn
653 |aTiếp thị
653 |aBí quyết thành công
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aElrod, Hal
700 |aCorder, Honore'e
700 |aPetrini, Pat
700 |aHoàng Minh Tân
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025427
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024945
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025427 Kho Mở - Minh Khai 658.8 B887S Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
2 000024945 Kho Mở - Nam Định 658.8 B887S Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1