DDC 658.406
Nhan đề Quản lý sự thay đổi : = On change Manegement : Chỉ dẫn sống còn cho người lãnh đạo / John P. Kotter...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020
Mô tả vật lý 172tr. ; 27cm.
Tóm tắt Gồm các bài viết về chuyên đề quản lý sự thay đổi: thay đổi thông qua sự thuyết phục, dẫn dắt sự thay đổi khi kinh doanh thuận lợi, chỉ dẫn sống còn cho các nhà lãnh đạo, phá vỡ quy tắc của sự thay đổi, khía cạnh cứng của quản lý sự thay đổi.
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Từ khóa tự do Người lãnh đạo
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Quỳnh Trâm
Tác giả(bs) CN Kotter, John P.
Tác giả(bs) CN Vũ, Hoàng
Tác giả(bs) CN Heifetz, Ronald A.
Tác giả(bs) CN Beer, Michael
Tác giả(bs) CN Garvin, David A.
Tác giả(bs) CN Hemp, Paul
Tác giả(bs) CN Keenan, Perry
Tác giả(bs) CN Kegan, Robert
Tác giả(bs) CN Meyerson, Debra E.
Tác giả(bs) CN Sirkin, Harold L.
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025308
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025677-9
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024884
00000000nam#a2200000ui#4500
00125051
0025
0049A9A5409-DEF2-4806-A269-C8FAC22FD8FB
005202101150946
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20210115094659|bbtthang|c20210115094327|dbtthang|y20210113145649|ztvdien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.406|bQ256L
245 |aQuản lý sự thay đổi : |b= On change Manegement : Chỉ dẫn sống còn cho người lãnh đạo / |cJohn P. Kotter...[và những người khác]
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2020
300 |a172tr. ; |c27cm.
520 |aGồm các bài viết về chuyên đề quản lý sự thay đổi: thay đổi thông qua sự thuyết phục, dẫn dắt sự thay đổi khi kinh doanh thuận lợi, chỉ dẫn sống còn cho các nhà lãnh đạo, phá vỡ quy tắc của sự thay đổi, khía cạnh cứng của quản lý sự thay đổi.
653 |aQuản lý
653 |aDoanh nghiệp
653 |aNgười lãnh đạo
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700 |aQuỳnh Trâm|edịch
700|aKotter, John P.
700|aVũ, Hoàng|eDịch
700|aHeifetz, Ronald A.
700|aBeer, Michael
700|aGarvin, David A.
700|aHemp, Paul
700|aKeenan, Perry
700|aKegan, Robert
700|aMeyerson, Debra E.
700|aSirkin, Harold L.
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025308
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025677-9
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024884
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025677 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.406 Q256L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025678 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.406 Q256L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025679 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.406 Q256L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025308 Kho Mở - Minh Khai 658.406 V97H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000024884 Kho Mở - Nam Định 658.406 V97H Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2