DDC 650.1
Nhan đề Quản lý bản thân : = On Managing Yourself : Bạn đo lường cuộc sống của mình như thế nào? / Clayton M. Christensen...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế Quốc dân, 2020
Mô tả vật lý 160 tr. ; 27cm.
Tóm tắt Gồm những bài viết trên tạp chí Harvard business review (HBR) về cách thức lên chiến thuật cho cuộc đời mình, quản lý bản thân, tìm hiểu chính mình, quản lý thời gian, quản lý và xử lý công việc tối ưu, sự kiên cường làm việc...
Từ khóa tự do Quản lý
Từ khóa tự do Cuộc sống
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Schwartz, Tony
Tác giả(bs) CN Thanh, Hiền
Tác giả(bs) CN Christensen, Clayton M.
Tác giả(bs) CN Coutu, Diane L.
Tác giả(bs) CN Friedman, Stewart D.
Tác giả(bs) CN Hallowell, Edward M.
Tác giả(bs) CN Oncken, William
Tác giả(bs) CN Drucker, Peter F.
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025309
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025674-6
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024885
00000000nam#a2200000ui#4500
00125052
0025
00438AD3BCC-82B1-4987-8EB8-3C76EF70195E
005202101150954
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20210115095450|bbtthang|c20210115095205|dbtthang|y20210113150216|ztvdien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a650.1|bQ256L
245 |aQuản lý bản thân : |b= On Managing Yourself : Bạn đo lường cuộc sống của mình như thế nào? / |cClayton M. Christensen...[và những người khác]
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế Quốc dân, |c2020
300 |a160 tr. ; |c27cm.
520 |aGồm những bài viết trên tạp chí Harvard business review (HBR) về cách thức lên chiến thuật cho cuộc đời mình, quản lý bản thân, tìm hiểu chính mình, quản lý thời gian, quản lý và xử lý công việc tối ưu, sự kiên cường làm việc...
653 |aQuản lý
653 |aCuộc sống
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700|aSchwartz, Tony
700|aThanh, Hiền|eDịch
700|aChristensen, Clayton M.
700|aCoutu, Diane L.
700|aFriedman, Stewart D.
700|aHallowell, Edward M.
700|aOncken, William
700|aDrucker, Peter F.
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025309
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025674-6
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024885
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025674 Kho Mở - Lĩnh Nam 650.1 Q256L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025675 Kho Mở - Lĩnh Nam 650.1 Q256L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025676 Kho Mở - Lĩnh Nam 650.1 Q256L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025309 Kho Mở - Minh Khai 650.1 Q256L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000024885 Kho Mở - Nam Định 650.1 Q256L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2