DDC 658.402
Nhan đề Quản lý đội nhóm : = On teams : Khoa học mới về việc xây dựng đội nhóm xuất sắc / Alex Sandy Pentland...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Đại học kinh tế quốc dân, 2020
Mô tả vật lý 156tr. ; 27cm.
Tóm tắt 34 kỷ luật đội nhóm, 88 xây dựng trí tuệ cảm xúc cho các nhóm, 118 tại sao các nhóm không thể ra quyết định
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Quản lý
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Đặng, Thanh Tâm
Tác giả(bs) CN Boynton, Andy
Tác giả(bs) CN Coutu, Diane
Tác giả(bs) CN Erickson, Tamara J.
Tác giả(bs) CN Frisch, Bob
Tác giả(bs) CN Kern, Mary C.
Tác giả(bs) CN Pentland, Alex Sandy
Tác giả(bs) CN Smith, Douglas K.
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025310
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025695-7
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024886
00000000nam#a2200000ui#4500
00125053
0025
004BF24D379-B6F8-4E79-B66C-400A88894AAF
005202101150842
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20210115084230|bbtthang|c20210115083843|dbtthang|y20210113150706|ztvdien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.402|bQ256L
245 |aQuản lý đội nhóm : |b= On teams : Khoa học mới về việc xây dựng đội nhóm xuất sắc / |cAlex Sandy Pentland...[và những người khác]
260 |aH. : |bĐại học kinh tế quốc dân, |c2020
300 |a156tr. ; |c27cm.
520 |a34 kỷ luật đội nhóm, 88 xây dựng trí tuệ cảm xúc cho các nhóm, 118 tại sao các nhóm không thể ra quyết định
653 |aBí quyết thành công
653 |aQuản lý
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700|aĐặng, Thanh Tâm|eDịch
700|aBoynton, Andy
700|aCoutu, Diane
700|aErickson, Tamara J.
700|aFrisch, Bob
700|aKern, Mary C.
700|aPentland, Alex Sandy
700|aSmith, Douglas K.
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025310
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025695-7
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024886
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025696 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.402 Q256L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
2 000025697 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.402 Q256L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
3 000025695 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.402 Q256L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000025310 Kho Mở - Minh Khai 658.402 Q256L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000024886 Kho Mở - Nam Định 658.402 Q256L Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2