DDC 658.403
Nhan đề Ra quyết định thông minh : = On making smart decisions: Những chiếc bẫy ngầm khi ra quyết định / John S. Hammond...[và những người khác]
Thông tin xuất bản H. : Đại học Kinh tế quốc dân, 2020
Mô tả vật lý 148tr. ; 27cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài viết giúp bạn hiểu tại sao các quyết định tồi tệ vẫn xảy ra đối với các nhà quản lý giỏi và làm thế nào để đưa ra quyết định tốt hơn. Đồng thời, đưa ra những chiếc bẫy mà bạn có thể gặp phải khi ra quyết định như bẫy mỏ neo (anchoring trap), bẫy duy trì nguyên trạng (status-quo trap)…, hậu quả mà chúng gây ra và cách để bạn có thể phòng tránh chúng
Từ khóa tự do Ra quyết định
Từ khóa tự do Quản lý
Khoa Quản trị kinh doanh
Ngành Quản trị kinh doanh
Tác giả(bs) CN Charan, Ram
Tác giả(bs) CN Bùi, Khắc Hải
Tác giả(bs) CN Blenko, Marcia
Tác giả(bs) CN Dillon, Robin L.
Tác giả(bs) CN Hammond, John S.
Tác giả(bs) CN Kahneman, Daniel
Tác giả(bs) CN Campbell, Andrew
Tác giả(bs) CN Gavin, David A.
Tác giả(bs) CN Steele, Richard
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000025311
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(3): 000025698-700
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000024887
00000000nam#a2200000ui#4500
00125054
0025
0046F041011-97AC-43DD-B571-5517A7E24BF2
005202101150833
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c199000
039|a20210115083313|bbtthang|c20210115083239|dbtthang|y20210113151204|ztvdien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a658.403|bR11Q
245 |aRa quyết định thông minh : |b= On making smart decisions: Những chiếc bẫy ngầm khi ra quyết định / |cJohn S. Hammond...[và những người khác]
260 |aH. : |bĐại học Kinh tế quốc dân, |c2020
300 |a148tr. ; |c27cm.
520 |aTập hợp các bài viết giúp bạn hiểu tại sao các quyết định tồi tệ vẫn xảy ra đối với các nhà quản lý giỏi và làm thế nào để đưa ra quyết định tốt hơn. Đồng thời, đưa ra những chiếc bẫy mà bạn có thể gặp phải khi ra quyết định như bẫy mỏ neo (anchoring trap), bẫy duy trì nguyên trạng (status-quo trap)…, hậu quả mà chúng gây ra và cách để bạn có thể phòng tránh chúng
653 |aRa quyết định
653 |aQuản lý
690 |aQuản trị kinh doanh
691 |aQuản trị kinh doanh
700|aCharan, Ram
700|aBùi, Khắc Hải|eDịch
700|aBlenko, Marcia
700|aDillon, Robin L.
700|aHammond, John S.
700|aKahneman, Daniel
700|aCampbell, Andrew
700|aGavin, David A.
700|aSteele, Richard
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000025311
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(3): 000025698-700
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000024887
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000025698 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.403 R11Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000025699 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.403 R11Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
3 000025700 Kho Mở - Lĩnh Nam 658.403 R11Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 5
4 000025311 Kho Mở - Minh Khai 658.403 R11Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
5 000024887 Kho Mở - Nam Định 658.403 R11Q Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2