Opac-Dmd And Related Information 
DDC 004
Tác giả CN Trịnh, Hoài Sơn
Nhan đề Ứng dụng excel trong giải quyết các bài toán kinh tế / Trịnh Hoài Sơn
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 251tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Kinh tế
Từ khóa tự do Công nghệ thông tin
Từ khóa tự do Úng dụng Excel
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000000638-9
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000001256
00000000nam#a2200000ui#4500
00114640
0025
004F44CCCC8-FDFD-45BC-9640-80BDB2856576
005202008011100
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c31000
039|a20200801110041|btvdien|c20200728105850|dtvdien|y20200506102350|zdtvhoai
040 |aUneti
041 |aVie
044 |aVm
082 |a004|bT7364S
100 |aTrịnh, Hoài Sơn
245 |aỨng dụng excel trong giải quyết các bài toán kinh tế / |cTrịnh Hoài Sơn
260 |aHà Nội : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a251tr. ; |c21cm.
653 |aKinh tế
653 |aCông nghệ thông tin
653 |aÚng dụng Excel
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000000638-9
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001256
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000639 Kho Mở - Lĩnh Nam 004 T7364S Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
2 000000638 Kho Mở - Lĩnh Nam 004 T7364S Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
3 000001256 Kho Mở - Nam Định 004 T7364S Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1