Opac-Dmd And Related Information 
  • Giáo trình
  • 005.71 T685M
    Giáo trình tin học ứng dụng /
DDC 005.71
Tác giả CN Trần, Thị Song Minh
Nhan đề Giáo trình tin học ứng dụng / Trần Thị Song Minh
Thông tin xuất bản Hà Nội : Kinh tế quốc dân, 2018
Mô tả vật lý 541tr. ; 21cm.
Ghi chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
Tóm tắt Giới thiệu tổng quan về ứng dụng tin học trong quản lý và quản trị kinh doanh bằng các ứng dụng phổ biến của bộ phần mềm Tin học văn phòng Microsoft Office Suite, bộ Office 2010...
Từ khóa tự do Tin học
Khoa Công nghệ thông tin
Ngành Công nghệ thông tin
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(2): 000000670-1
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000001270
00000000nam#a2200000ui#4500
00114641
0024
004757FCFE1-45DF-4C43-8F1C-E613269E8002
005202008011100
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c110000 VND
039|a20200801110051|btvdien|c20200728104743|dptthu87|y20200506104647|zdtvhoai
040 |aUneti
041 |aVie
044 |aVm
082 |a005.71|bT685M
100 |aTrần, Thị Song Minh
245 |aGiáo trình tin học ứng dụng / |cTrần Thị Song Minh
260 |aHà Nội : |bKinh tế quốc dân, |c2018
300 |a541tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế quốc dân
520 |aGiới thiệu tổng quan về ứng dụng tin học trong quản lý và quản trị kinh doanh bằng các ứng dụng phổ biến của bộ phần mềm Tin học văn phòng Microsoft Office Suite, bộ Office 2010...
653 |aTin học
690 |aCông nghệ thông tin
691 |aCông nghệ thông tin
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(2): 000000670-1
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001270
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000671 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.71 T685M Giáo trình 2
2 000000670 Kho Mở - Lĩnh Nam 005.71 T685M Giáo trình 3
3 000001270 Kho Mở - Nam Định 005.71 T685M Giáo trình 1