Opac-Dmd And Related Information 
DDC 500
DDC
Tác giả CN Nguyễn Văn Duệ
Nhan đề Bài tập hóa lí / Nguyễn Văn Duệ, Trần Hiệp Hải, Lâm Ngọc Thiềm,...
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2016
Mô tả vật lý 523 tr. ; 21 cm
Từ khóa tự do Hóa học
Từ khóa tự do Hóa lí
Khoa Khoa học tự nhiên
Ngành Hóa học và khoa học liên thuộc
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000000060
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000000918
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000001299
00000000nam a2200000 a 4500
00114642
0025
00495A527A6-1516-48E6-B4BA-A6D22C7A95C1
005202009081618
008111219s2016 vm| vie
0091 0
039|a20200908161850|bpdchien|c20200801110212|dtvdien|y20200506112421|zpdchien
041|avie
082|a500
082|bN5764D
100|aNguyễn Văn Duệ
245|aBài tập hóa lí / |cNguyễn Văn Duệ, Trần Hiệp Hải, Lâm Ngọc Thiềm,...
260|aH. : |bGiáo dục, |c2016
300|a523 tr. ; |c21 cm
653|aHóa học
653|aHóa lí
690|aKhoa học tự nhiên
691|aHóa học và khoa học liên thuộc
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000060
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000000918
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001299
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000918 Kho Mở - Lĩnh Nam 500 Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
2 000001299 Kho Mở - Nam Định 500 Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
3 000000060 Kho Mở - Minh Khai 500 Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2