Opac-Dmd And Related Information 
DDC 546.076
Tác giả CN Hoàng, Nhâm
Nhan đề Bài tập hóa học vô cơ. Quyển II, Lý thuyết đại cương về hóa học / Hoàng Nhâm, Hoàng Nhuận
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục, 2017
Mô tả vật lý 315 tr.
Tóm tắt Gồm những câu hỏi và bài tập về hoá học vô cơ như: cấu tạo nguyên tử, sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hoá học, trạng tập hợp của chất, trạng thái khí, trạng thái lỏng, trạng thái rắn, tinh thể...
Từ khóa tự do Hoá vô cơ
Từ khóa tự do  Bài tập
Khoa Khoa học tự nhiên
Ngành Hóa học và khoa học liên thuộc
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000000836
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000001319
00000000nam a2200000 a 4500
00114643
0025
0047191E38A-F72A-4B67-A91F-A69368E9E37A
005202008011102
008 2017 vm| vie
0091 0
020|c87000 VND
039|a20200801110237|btvdien|y20200506130449|zpdchien
082|a546.076|bH6508N
100|aHoàng, Nhâm
245|aBài tập hóa học vô cơ. |nQuyển II, |pLý thuyết đại cương về hóa học / |cHoàng Nhâm, Hoàng Nhuận
260|aHà Nội : |bGiáo dục, |c2017
300|a315 tr.
520|aGồm những câu hỏi và bài tập về hoá học vô cơ như: cấu tạo nguyên tử, sự biến đổi tuần hoàn tính chất các nguyên tố hoá học, trạng tập hợp của chất, trạng thái khí, trạng thái lỏng, trạng thái rắn, tinh thể...
653|aHoá vô cơ
653|a Bài tập
690|aKhoa học tự nhiên
691|aHóa học và khoa học liên thuộc
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000000836
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001319
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000836 Kho Mở - Lĩnh Nam 546.076 H6508N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
2 000001319 Kho Mở - Nam Định 546.076 H6508N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1