Opac-Dmd And Related Information 
DDC 813
Tác giả CN Jonathan, Swift
Nhan đề Gulliver du ký / Jonathan, Swift; Nguyễn Văn Sỹ - dịch
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn học, 2016
Mô tả vật lý 399tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Tiểu thuyết
Từ khóa tự do Văn học nước ngoài
Khoa Văn học
Ngành Văn học châu Mỹ bằng tiếng Anh
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000000127
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000001032
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(1): 000001593
00000000nam#a2200000ui#4500
00114647
0025
004B5578775-182E-4341-A2DF-36A55B885A1A
005202008011104
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c80000 VND
039|a20200801110402|btvdien|c20200728105935|dtvdien|y20200506160341|zdtvhoai
040 |aUneti
041 |aVie
044 |aVm
082 |a813|bJ696S
100 |aJonathan, Swift
245 |aGulliver du ký / |cJonathan, Swift; Nguyễn Văn Sỹ - dịch
260 |aHà Nội : |bVăn học, |c2016
300 |a399tr. ; |c21cm.
653 |aTiểu thuyết
653 |aVăn học nước ngoài
690 |aVăn học
691 |aVăn học châu Mỹ bằng tiếng Anh
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000127
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000001032
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(1): 000001593
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000001593 Kho Mở - Nam Định 813 J696S Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
2 000000127 Kho Mở - Minh Khai 813 J696S Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
3 000001032 Kho Mở - Lĩnh Nam 813 J696S Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3