Opac-Dmd And Related Information 
DDC 331.2153
Tác giả CN Đặng, Văn Bảy
Nhan đề Nam nữ bình quyền / Đặng Văn Bảy
Thông tin xuất bản H. : Phụ nữ, 2019
Mô tả vật lý 294 tr. ; cm.
Khoa Khoa học xã hội
Ngành Kinh tế học
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(4): 000001806-9
00000000nam#a2200000ui#4500
00114648
0025
0041FE48296-9AFF-4756-BA0C-A40B4CCEE073
005202008011105
008081223s2019 vm| vie
0091 0
039|a20200801110545|btvdien|y20200506160640|zpdchien
040 |aUneti
041 |avie
044 |avm
082 |a331.2153|bD182B
100 |aĐặng, Văn Bảy
245 |aNam nữ bình quyền / |cĐặng Văn Bảy
260 |aH. : |bPhụ nữ, |c2019
300 |a294 tr. ; |ccm.
690|aKhoa học xã hội
691|aKinh tế học
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(4): 000001806-9
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000001807 Kho Mở - Nam Định 331.215 Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
2 000001808 Kho Mở - Nam Định 331.215 Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
3 000001809 Kho Mở - Nam Định 331.215 Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4
4 000001806 Kho Mở - Nam Định 331.215 Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1