Opac-Dmd And Related Information 
DDC 680.597
Tác giả CN Vũ, Từ Trang
Nhan đề Nghề cổ nước việt từ truyền thống đến hiện đại : Nghiên cứu văn hóa / Vũ Từ Trang
Thông tin xuất bản Phụ nữ việt nam, 2019
Mô tả vật lý 700 tr. : Henri Oger ; 15x21 cm.
Từ khóa tự do Nghề cổ
Từ khóa tự do Nước việt
Khoa Khoa học ứng dụng
Ngành Sản xuất sản phẩm cho sử dụng cụ thể
Địa chỉ UNETI3Kho Mở - Nam Định(4): 000001812-5
00000000nam#a2200000ui#4500
00114649
0025
0040F3F46FE-325A-4E5E-9B66-6B158C41DEF0
005202008011107
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786045670354
039|a20200801110739|btvdien|y20200506175012|zptthu87
041 |avie
044 |avm
082 |a680.597|bV97T
100 |aVũ, Từ Trang
245 |aNghề cổ nước việt từ truyền thống đến hiện đại : |bNghiên cứu văn hóa / |cVũ Từ Trang
260 |bPhụ nữ việt nam, |c2019
300 |a700 tr. : |bHenri Oger ; |c15x21 cm.
653 |aNghề cổ
653 |aNước việt
690|aKhoa học ứng dụng
691|aSản xuất sản phẩm cho sử dụng cụ thể
852|aUNETI3|bKho Mở - Nam Định|j(4): 000001812-5
890|a4|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000001812 Kho Mở - Nam Định 680.597 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000001813 Kho Mở - Nam Định 680.597 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000001814 Kho Mở - Nam Định 680.597 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3
4 000001815 Kho Mở - Nam Định 680.597 V97T Sách, chuyên khảo, tuyển tập 4