Opac-Dmd And Related Information 
DDC 823.912
Tác giả CN Doyle, Arthur Conan
Nhan đề Những vụ kỳ án của Sherlock Holmes : / Arthur Conan Doyle; Nhiều người - dịch
Lần xuất bản Tái bản lần 4
Thông tin xuất bản Hà Nội : Văn học, 2018
Mô tả vật lý 613tr. ; 21cm.
Từ khóa tự do Truyện trinh thám
Từ khóa tự do Văn học Anh
Khoa Văn học
Ngành Văn học tiếng Anh và tiếng Anh cổ
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(1): 000000417
Địa chỉ UNETI2Kho Mở - Lĩnh Nam(1): 000001043
00000000nam#a2200000ui#4500
00114651
0025
004D00ED2F6-42DB-4C58-B835-CDC8E62BACBE
005202008011108
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |c119000 VND
039|a20200801110822|btvdien|c20200728102422|dpdchien|y20200507114500|zdtvhoai
040 |aUneti
041 |aVie
044 |aVm
082 |a823.912|bAR771D
100 |aDoyle, Arthur Conan
245 |aNhững vụ kỳ án của Sherlock Holmes : / |cArthur Conan Doyle; Nhiều người - dịch
250 |aTái bản lần 4
260 |aHà Nội : |bVăn học, |c2018
300 |a613tr. ; |c21cm.
653 |aTruyện trinh thám
653 |aVăn học Anh
690 |aVăn học
691 |aVăn học tiếng Anh và tiếng Anh cổ
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(1): 000000417
852|aUNETI2|bKho Mở - Lĩnh Nam|j(1): 000001043
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000001043 Kho Mở - Lĩnh Nam 823.912 AR771D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000000417 Kho Mở - Minh Khai 823.912 AR771D Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2