Opac-Dmd And Related Information 
DDC 657
Tác giả CN Trần, Xuân Nam
Nhan đề Kế toán tài chính. Tập 2 : Financial accounting / Trần Xuân Nam
Thông tin xuất bản Hà Nội : Tài chính, 2015
Mô tả vật lý 645 tr.
Tóm tắt Trình bày các vấn đề cơ bản của kế toán. Một số kiến thức cơ bản về các hệ thống kế toán và bộ khung kế toán Việt Nam, kế toán quốc tế, kế toán các tài sản không phải tiền và nợ phải trả
Từ khóa tự do Kế toán tài chính
Khoa Kế toán
Ngành Kế toán
Địa chỉ UNETI1Kho Mở - Minh Khai(3): 000000036-8
00000000nam a2200000 a 4500
00114710
0025
00484211A95-563E-4DC9-99A9-4421593BFEA5
005202008151533
008 2015 vm| vie
0091 0
020|c360000
039|a20200815153308|btvdien|c20200815152831|dtvdien|y20200727134559|zptthu87
082|a657|bT685N
100|aTrần, Xuân Nam
245|aKế toán tài chính. |nTập 2 : |bFinancial accounting / |cTrần Xuân Nam
260|aHà Nội : |bTài chính, |c2015
300|a645 tr.
520|aTrình bày các vấn đề cơ bản của kế toán. Một số kiến thức cơ bản về các hệ thống kế toán và bộ khung kế toán Việt Nam, kế toán quốc tế, kế toán các tài sản không phải tiền và nợ phải trả
653|aKế toán tài chính
690|aKế toán
691|aKế toán
852|aUNETI1|bKho Mở - Minh Khai|j(3): 000000036-8
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000000036 Kho Mở - Minh Khai 657 T685N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 1
2 000000037 Kho Mở - Minh Khai 657 T685N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 2
3 000000038 Kho Mở - Minh Khai 657 T685N Sách, chuyên khảo, tuyển tập 3