THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CUỘC THI ĐẠI SỨ VĂN HÓA ĐỌC NĂM 2021

Căn cứ Công văn số 520/BVHTTDL-TV ngày 22 tháng 02 năm 2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021; Căn cứ vào nhu cầu của sinh viên; Hưởng ứng chào mừng 65 năm thành lập, Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp triển khai tổ chức cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc năm 2021 như sau:

Thông báo về việc Trung tâm Thư viện phục vụ sinh viên trong mùa dịch Covid - 19

Để phục vụ và đáp ứng kịp thời nhu cầu các em sinh viên. Được sự đồng ý của Nhà trường, Trung tâm Thư viện xin gửi tới toàn thể các em sinh viên Thông báo về việc phục vụ sinh viên trong mùa dịch Covid - 19. Chúc các em năm học đạt nhiều kết quả tốt.

Thông báo sách mới tháng 02 năm 2021

TV xin gửi đến quý Bạn đọc TL mới đưa vào phục vụ tại: Minh Khai, Lĩnh Nam và Nam Định

Thông báo sách mới tháng 12 năm 2020

Thư viện xin gửi đến bạn đọc tài liệu mới đưa vào sử dụng