Trang chủ Giới thiệu sách mới

Người dùng online

Hiện có 5 khách Trực tuyến

Đăng nhậpCác thành viên : 970
Nội dung : 74
Liên kết web : 7
Số lần xem bài viết : 353168

Nghiệp vụ

Hội hỗ trợ thư viện

 
PDF. In Email
Chỉ mục bài viết
Trang 1
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Tất cả các trang

DANH MỤC SÁCH MỚI

 

0- TỔNG LOẠI

1. HOÀNG CHÍ THÀNH. Lập trình trên ngôn ngữ C.-H.:Khoa học và kỹ thuật,2009.-216 tr.;24 cm

2. LÊ ĐĂNG HƯNG. Lập trình hướng đối tượng với C++/Lê Đăng Hưng ...[và những người khác].-In lần thứ 5 có sửa chữa.-H.:Khoa học và kỹ thuật,2009.-346 tr.;24 cm

3. NGUYỄN ĐĂNG KHOA. 400 câu hỏi và đáp án trắc nghiệm tin học/Nguyễn Đăng Khoa.-Tái bản lần thứ hai.-H.:Khoa học và kỹ thuật,2010.-138 tr.;21 cm

Sách tham khảo cho thi tuyển, nâng ngạch cán bộ, công chức

4. NGUYỄN HOÀNG HẢI. Lập trình matlab và ứng dụng/Nguyễn Hoàng Hải, Nguyễn Việt Anh.-In lần thứ 5 có sửa chữa bổ sung.-H.:Khoa học và kỹ thuật,2009.-371 tr.;24 cm

Dùng cho sinh viên khối khoa học và kỹ thuật

5. NGUYỄN THÀNH NAM. Nghệ thuật tận dụng lỗi phần mềm/Nguyễn Thành Nam.-H.:Khoa học và kỹ thuật,2009.-128 tr.;24 cm

6. NGUYỄN THANH THUỶ. Bài tập lập trình hướng đối tượng với C++:Bài tập mẫu, câu hỏi trắc nghiệm, bài tập tự giải/Nguyễn Thanh Thủy ...[và những người khác].-In lần thứ 4 có sửa chữa.-H.:Khoa học và kỹ thuật,2009.-266 tr.;24 cm

7. PHẠM NGỌC YẾN. Cơ sở matlab và ứng dụng/Phạm Ngọc Yến ....[và những người khác]; Hiệu định và giới thiệu: Tạ Duy Liêm.-In lần thứ 5 có sửa chữa và bổ sung.-H.:Khoa học và kỹ thuật,2009.-250 tr.;24 cm

8. TRẦN QUANG HUY. Internet di động:Giải pháp và công nghệ/Trần Quang Huy.-H.:Khoa học và kỹ thuật,2009.-618 tr.;24 cm

 

3- KHOA HỌC XÃ HỘI

1. BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ VÀ NHÀ Ở TRUNG ƯƠNG. Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ=The 2009 Vietnam population and housing census.-H.:Thống kê,2010.-896 tr.;30 cm

2. CÁP TUẤN CHUNG. Quân sự chung/Cáp Tuấn Chung.-H.:Đại học Kinh tế Quốc dân,2010

3. CHU VĂN TUẤN. Giáo trình thống kê doanh nghiệp/Chu Văn Tuấn.-H.:Tài chính,2010.-303 tr.;21 cm

4. ĐÀO DUY HUÂN. Quản trị chiến lược trong toàn cầu hóa kinh tế/Đào Duy Huân.-H.:Thống kê,2010.-394 tr.;21 cm

5. ĐÀO THỊ MINH THANH. Nghiên cứu Marketing/Đào Thị Minh Thanh, Nguyễn Sơn lam.-H.:Tài chính,2010.-360 tr.;21 cm

8. HOÀNG ANH TUẤN. Công tác quốc phòng/Hoàng Anh Tuấn.-H.:Đại học Kinh tế Quốc dân,2010

9. HOÀNG ANH TUẤN. Đường lối quân sự/Hoàng Anh Tuấn.-H.:Đại học Kinh tế quốc dân,2010

10. HUỲNH LỢI. Bài tập và bài giải kế toán chi phí/Huỳnh Lợi.-H.:Thống kê,2010.-365 tr.;24 cm

11. HUỲNH LỢI. Bài tập và bài giải kế toán quản trị/Huỳnh Lợi.-H.:Thống kê,2010.-334 tr.;24 cm

12. K.LIKER, JEFFREY. Phương thức Toyota=The Toyota way/Jeffray K.Liker; Trương Khanh, Sỹ Huy, Hắc Hải dịch; Hiệu đính: Trịnh Minh Giang.-H.:Tri thức,2010.-591 tr.;21 cm

14 nguyên lý quản trị nổi tiếng của Toyota

13. LÊ ĐẮC SƠN. Những nguyên tắc then chốt dành cho các doanh nhân thành đạt 1/Lê Đắc Sơn.-H.:Khoa học và kỹ thuật,2010.-220 tr.;21 cm

15. NGUYỄN MINH KIỀU. Tài chính doanh nghiệp cơ bản:Lý thuyết, bài tập và bài giải ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt nam/Nguyễn Minh Kiều.-H.:Thống kê,2010.-423 tr.;24 cm

16. NGUYỄN MINH KIỀU. Tài chính doanh nghiệp cơ bản:Lý thuyết, bài tập và bài giải ứng dụng cho các doanh nghiệp Việt nam/Nguyễn Minh Kiều.-H.:Thống kê,2010.-340 tr.;24 cm

17. NGUYỄN VĂN DUNG. Thống kê trong kinh doanh và quản lý/Nguyễn Văn Dung.-H.:Giao thông vận tải,2010.-430 tr.;24 cm

18. NGUYỄN VĂN TIẾN. Thị trường ngoại hối các nghiệp vụ phái sinh:Lý thuyết và bài tập thực hành, thực tiễn ở Việt Nam/Nguyễn Văn Tiến, Hồ Diệu, Nguyễn Thị Chiến, Nguyễn Thị Minh Nguyệt.-H.:Thống kê,2010.-691 tr.;21 cm

19. NGUYỄN VĂN TIẾN. Hỏi - đáp thanh toán quốc tế/Chủ biên: Nguyễn Văn Tiến; Tham gia: Nguyễn Thị Hồng Hải, Trần Nguyễn Hợp Châu, Nguyễn Thị Cẩm Thủy.-H.:Thống kê,2010.-599 tr.;21 cm

20. NGUYỄN VĂN TIẾN. Giáo trình tài chính - tiền tệ ngân hàng:Dùng cho các trường đại học/Nnguyễn Văn Tiến.-Tái bản lần thứ 2.-Tp. HCM:Thống kê,2009.-659 tr.;21cm
Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 24 Tháng 3 2011 01:37
 
Bảng quảng cáo
 

Web tài liệu điện tử


Trung tâm học liệu đại học thái nguyên