Ngày đăng bài: 07/11/2018 21:42
Lượt xem: 1674
Cơ cấu tổ chức

 

1. Cơ cấu tổ chức: Thư viện là một tổ trực thuộc Phòng Đào tạo - Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp. 

2. Nhân sự: