Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Tất cả)
Cơ sở vật lí. Halliday David,...[và những người khác] Tập 6, Điện học / [19-09-2020]
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày về quang hình học, giao thoa, nhiễu xạ, lí thuyết tương đối, vật lí lượng tử, nguyên tử, sự dẫn điện trong chất rắn, vật lí và năng lượng hạt nhân, cùng các yếu tố khác
Giải bài tập và bài toán cơ sở vật lí. Lương Duyên Bình, Nguyễn Quang HậuTập 2 / [19-09-2020]Hướng dẫn giải các bài toán về sự quay, sự lăn, cân bằng và đàn hồi, dao động, sự hấp dẫn, chất lưu, sóng, nhiệt, định luật nhiệt động lực học, động học chất khí
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Cơ sở vật lí. David Halliday,...[và những người khác] Tập 4, Điện học / [19-09-2020]
Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Các kiến thức về điện: Điện tích, điện trường, định luật Gauss, điện thế, điện dung, dòng điện và điện trở, mạch điện
Cơ sở vật lí. Halliday David,...[và những người khác]Tập 3, Nhiệt học / [19-09-2020]
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Logic học đại cương : / Vương Tất Đạt [19-09-2020]
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Cơ sở vật lí. Halliday David,...[và những người khác]Tập 5, Điện học II / [19-09-2020]Trình bày kiến thức cơ bản về từ trường, định luật Ampère, định luật cảm ứng của Faraday, độ tự cảm, hiệu ứng từ và vật liệu từ, dao động điện từ, dòng điện xoay chiều, các phương trình Maxwell, sóng điện từ
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Cơ sở vật lí. Halliday David...[và những người khác] Tập 2, Cơ học - II / [19-09-2020]
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày các kiến thức cơ bản, kèm theo các câu hỏi và bài tập về đo lường, chuyển động thẳng, vectơ, chuyển động trong không gian hai và ba chiều, lực và chuyển động - I, chuyển động - II, công và động năng, bảo toàn năng lượng, hệ hạt và va chạm
Logic học đại cương : / Vương Tất Đạt [19-09-2020]
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Cơ sở vật lí. Halliday David...[và những người khác] Tập 1, Cơ học - I / [19-09-2020]
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Trình bày các kiến thức cơ bản, kèm theo các câu hỏi và bài tập về đo lường, chuyển động thẳng, vectơ, chuyển động trong không gian hai và ba chiều, lực và chuyển động - I, chuyển động - II, công và động năng, bảo toàn năng lượng, hệ hạt và va chạm
Tâm lý xã hội học / Nguyễn Thơ Sinh [19-09-2020]Mục tiêu của bộ môn tâm lý xã hội;Con người trong xã hội;Các hành vi xã hội: bản chất và sự phát triển, tác động của xã hội vào ngôn ngữ, vào sự biểu cảm của mỗi cá nhân, phản ứng của con người với xã hội, hành vi xã hội trong mối quan hệ với xã hội
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)