Ngày đăng bài: 25/05/2022 16:22
Lượt xem: 1392
Trung tâm Thư viện tham gia Hội thảo "Chuyển đổi số và liên thông thư viện" do Bộ VHTT và DL tổ chức
TTV vinh dự được mời tham gia Hội thảo "Chuyển đổi số và liên thông Thư viện" do Bộ VHTT&DL tổ chức.
Chuyển đổi số để tạo đột phá mới cho ngành thư viện, hướng tới những dịch vụ tiện ích cho người dùng trong việc tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin, trở thành Thư viện số hiện đại trong tương lai.
TTTV Uneti luôn học hỏi, giao lưu để từng bước phát triển hơn nữa!
 
 
Bình luận