Ngày đăng bài: 27/05/2022 15:58
Lượt xem: 1462
TRUNG TÂM THƯ VIỆN THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC "XÂY DỰNG THƯ VIỆN SỐ ĐẠI HỌC VÀ SỬ DỤNG CHUNG TÀI NGUYÊN THÔNG TIN SỐ"
TTTV vinh dự được mời tham dự Hội thảo khoa học "Xây dựng Thư viện số đại học và sử dụng chung tài nguyên thông tin số" được tổ chức dưới sự chủ trì của Liên chi hội các Thư viện đại học khu vực phía Bắc.❤
☝️Hiện nay, các trường đại học ở Việt Nam đang tiếp tục thực hiện công cuộc chuyển đổi số toàn diện theo chương trình quốc gia nhằm nỗ lực cải thiện nền giáo dục của đất nước.
✌️Chuyển đổi số Thư viện nhằm cải thiện quy trình, giảm thiểu thời gian, nhân lực trong hoạt động thư viện và đặc biệt là mang lại sự tiện lợi và nhiều dịch vụ tiện ích cho cán bộ, giảng viên, sinh viên trong việc tìm kiếm và khai thác tài nguyên thông tin góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học”.
💥Trường ĐHKTKTCN là 1 trong 11 trường đầu tiên tham gia vào giai đoạn 1 về chia sẻ CSDL thư mục tại Trung tâm Tri thức số dùng chung, tiếp tục tham gia vào các giai đoạn tiếp theo👏👏👏
 
Bình luận