Ngày đăng bài: 13/06/2022 16:56
Lượt xem: 15639
Tài khoản sử dụng kho tài liệu số nội sinh Trung tâm Thư viện và Tri thức số, ĐHQGHN

Trong khuôn khổ kết nối, chia sẻ các đơn vị tham gia Trung tâm tri thức số - đầu mối Đại học Quốc gia Hà Nội. Để đáp ứng các yêu cầu tài liệu từ bạn đọc các đơn vị, Trung tâm Thư viện và Tri thức số, ĐHQGHN cấp miễn phí 01 tài khoản (thời hạn truy cập đến 31/12/2022) để truy cập vào kho tài liệu số nội sinh của VNU-LIC gồm 33.793 luận án, luận văn số; 2000 kết quả nghiên cứu và 52.401 kỷ yếu hội nghị, hội thảo.

Địa chỉ truy cập:  https://repository.vnu.edu.vn/

Tài khoản: dhktktcn

Mật khẩu: 88e15134

Trung tâm Thư viện - Trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp trân trọng thông báo để bạn đọc biết và khai thác nguồn tài liệu nội sinh này./.

Bình luận